Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
60

İNDİRME
38

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
İŞBIRLIKLI ÖĞRENME YÖNTEMININ 9.SINIF ÖĞRENCILERININ MATEMATIK DERSI “KÜMELER” KONUSUNUN ÖĞRETIMINDEKI ETKILILIĞI

2017 - Kamil AKBAYIR - https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.11916

Özet:Bu çalışmada, lise 9. sınıflarda kümeler konusunun işbirlikli öğrenme yöntemi ve geleneksel öğretim yöntemi ile işlenmesinin, öğrenci başarısı ile öğrencilerin kalıcılık düzeylerine etkileri incelenmiştir. Deneysel yöntemin, öntest-sontest kontrol gruplu modelinin kullanıldığı araştırma, 2015-2016 eğitim öğretim yılının birinci yarıyılında, Van ili merkez Mesut ÖZATA Anadolu lisesinden seçilen toplam 57 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Gruplar, deneysel durumu kontrol etmek amacıyla, şans yöntemiyle deney ve kontrol grubu olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Deney grubu 35, kontrol grubu 22 öğrenciden oluşturulmuştur. Deney grubuna dersler İşbirlikli Öğrenme Yönteminin grup araştırma yöntemi ile işlenmiştir. Çalışmanın amacı; işbirlikli öğrenme tekniklerinden grup araştırma yöntemi ve geleneksel öğrenme yöntemlerinin 9. sınıf kümeler konusundaki başarı güdüsü ve öğrenci değerlendirmeleri üzerindeki etkilerini incelemektir. Araştırmada ölçme aracı olarak 20 çoktan seçmeli soru olmak üzere 20 sorudan meydana gelen test kullanılmıştır. Bu test, çalışmamıza katılan öğrencilere ön test ve son test olarak uygulanmış ve aynı test uygulamanın bitiminden iki ay sonra hatırda tutma testi olarak tekrar uygulanmıştır. Oluşturulan problemlere yanıt aramak için veriler t testi ile yoklanmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda geleneksel öğretim yönteminin uygulandığı kontrol grubundaki öğrenciler ile başarı testinde işbirlikli öğrenme yönteminin uygulandığı deney grubundaki öğrenciler arasında anlamlı bir fark görülmemiştir. Daha sonra uygulanan hatırda tutma testinde de kontrol grubunun lehine anlamlı fark görülmemiştir.

Anahtar Kelime:İşbirlikli öğrenme, küme, geleneksel öğretim, deneysel yöntem, öntest-sontest

Bu Yayına Atıf Yapanlar