Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI
1

GÖRÜNTÜLEME
82

İNDİRME
39

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
SOSYAL BILGILER DERSINDE PROJE TABANLI ÖĞRENMENIN ÖĞRENCILERIN SORUN ÇÖZME BECERILERINE, TUTUMLARINA, AKADEMIK BAŞARILARINA VE ÖĞRENMENIN KALICILIĞINA ETKISI

2017 - Memet KARAKUŞ - https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.10085

Özet:Araştırmanın amacı, proje yaklaşımlı öğretimin ilköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin sorun çözme becerilerine, sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarına, akademik başarılarına ve kalıcılığa etkisinin belirlenmesidir. Araştırma, öntest-sontest kontrol gruplu deneysel modele göre gerçekleştirilmiştir. Deneysel model kapsamında, biri deney grubu, ikisi kontrol grubu olmak üzere üç grup yer almıştır. Araştırma 11 haftalık bir süreçte Adana İli Seyhan İlçesi Şehit İlbey Gülbey İlköğretim Okulu dördüncü sınıf öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiş ve çalışma grubunda 97 öğrenci yer almıştır. Verilerin toplanması amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen ve sosyal bilgiler dersi kapsamında “Yakın Çevremiz” ile “İlimizi ve Bölgemizi Tanıyalım” ünitelerine yönelik akademik başarı testi, Emir (2001) tarafından geliştirilen sosyal bilgiler tutum ölçeği ve yine araştırmacı tarafından geliştirilen sorun çözme becerileri değerlendirme formu kullanılmıştır. Verilerin analizi kapsamında tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve kovaryans analizleri (ANCOVA) yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda, grupların sosyal bilgiler dersi akademik başarı testi sontest puan ortalamaları ile kalıcılık testi puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık belirlenememiştir. Sosyal bilgiler tutum ölçeği sontest puan ortalamaları ile kalıcılık testi puan ortalamaları arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık belirlenmiştir. Diğer yandan, Proje yaklaşımlı öğretim uygulanan deney grubundaki öğrencilerin Sorun Çözme Becerileri Değerlendirme Formu’ndan almış oldukları 1., 2., 3., 4. ve 5. hafta puanlarının ortalamaları arasında istatistiksel anlamlı farklılıklar olduğundan, proje yaklaşımlı öğretimin öğrencilerin sorun çözme becerileri üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelime:Proje yaklaşımlı öğretim, yaratıcılık, eleştirel düşünme, sorun çözme, sosyal bilgiler, öğrenme ve öğretme

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.