Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI
8

GÖRÜNTÜLEME
53

İNDİRME
31

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
ARAPLARA TÜRKÇE ÖĞRETIMINDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR: ÜRDÜN ÖRNEĞI

2016 - Ahmet AKKAYA, Mesut GÜN - https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.11231

Özet:Türkçenin öğretildiği / öğrenildiği merkezlerde birtakım öğretme / öğrenme sorunları bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı Ürdün’de Yunus Emre Enstitüsü aracılığıyla Türkçe öğrenenlerde var olan sorunları, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin görüşlerinden hareketle belirlemektir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde yaşanan sorunlarla ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmanın özgünlüğü ise ana dili aynı olanların (Arapça) Türkçe öğrenmekte karşılaştıkları sorunları belirlemektir. Bu araştırma, nitel bir araştırma olup araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmıştır. Verilerin toplanması ve analizi, Ürdün’de Yunus Emre Enstitüsünde B1 seviyesinde Türkçe öğrenenlere “Türkçeyi öğrenirken ne tür öğrenme güçlükleri çektiniz?” açık uçlu sorusuyla yaş, cinsiyet, meslek gibi soruların yer aldığı görüşme formu yöneltilerek öğrencilerin gönüllülük esasına göre bu forma cevap vermeleri sağlanarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonunda, öğrencilerin birçok konuda sorun yaşadığı belirlenmiştir. Bu sorunların en dikkat çekici olanlarını alfabe farklılığı, sesletim ya da konuşma becerilerinde karşılaşılan sorunlar şeklinde sıralamak mümkündür. Bunun yanı sıra öğrencilerin dil bilgisinden kaynaklanan birçok sorun yaşadıkları, bazı dil bilgisi kurallarını kavramada zorlandıkları görülmüştür. Bu sorunların çözümüne yönelik olarak öğrencilerin dinleme ve konuşma gibi sese dayalı becerilerinin geliştirilmesi ve eğitmenlerin Arap kültürünü ve öğrenci merkezli etkinlik çalışmalarına ağırlık vermeleri önerilmiştir.

Anahtar Kelime:Araplara Türkçe öğretimi, dil becerileri, sorun

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.