Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 3
 Görüntüleme 63
 İndirme 31
Ev Ödevleri Motivasyon Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
2016
Dergi:  
Turkish Studies
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmanın amacı, Katz, Kaplan ve Buzukashvily (2011) tarafından öz belirleme kuramına dayalı olarak geliştirilen Ev Ödevleri Motivasyon Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını yapmaktır. Orijinal ölçek 2 faktörlü 19 maddeden oluşan dörtlü likert tipli bir ölçektir. Ölçeğin uyarlama çalışması için öncelikle ölçeği geliştiren bilim insanlarından izin alınmış, daha sonra orijinal ölçek iki araştırmacı tarafından Türkçe’ye çevrilmiş ve İngilizce öğretmenliği bölümünde görev yapan bir öğretim üyesine Türkçe’den İngilizce‘ye tekrar çevirttirilerek maddelerin anlam bütünlüğüne bakılmıştır. Türkçeye anlam çevirisi yapılan ölçek Rehberlik ve Psikolojik Danışma anabilim dalından iki öğretim üyesinin görüşü alınarak 17 maddeye indirilmiş, ikinci ve üçüncü sınıflar için 3’lü likert, dördüncü sınıf ve ortaokul öğrencileri için 4’ likert tipi olarak düzenlenmiştir. Ölçeğin Türkçe formu 194 ikinci ve üçüncü sınıf, 427 dördüncü sınıf ve ortaokul öğrencisi olmak üzere toplam 621 öğrenciye uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliği faktör analiziyle yapılmıştır. Faktör analizi sonucu ilkokul alt sınıflar için ölçek 13 maddeden, ortaokul öğrencileri ve dördüncü sınıflar için 15 maddeden oluşmasına karar verilmiştir. Ölçeğin iç tutarlılığını belirlemek için her iki grup için ayrı ayrı yapılan güvenirlik analizleri sonucunda Cronbach Alpha güvenirlik katsayılarının yeterli olduğu sonucuna varılmıştır. Yapılan analizlerin sonuçlarına göre Türkçe ’ye uyarlanan ölçek, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin ev ödevlerine yönelik motivasyonlarını belirlemede geçerli ve güvenilir bir ölçektir.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler