Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI 2
GÖRÜNTÜLEME 64
İNDİRME 41
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin ‘‘aktif Öğrenme’’ Kavramına Yönelik Algıları
Dergi:  
Turkish Studies
Yazar:  
Yıl:  
2016
Özet:

Bu çalışmanın genel amacı; ortaokul fen bilimleri öğretmenlerinin ‘aktif öğrenme’ kavramına yönelik algılarını belirlemektir. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Niğde ilinde görev yapan fen bilimleri öğretmenleri oluşturmuştur. Çalışmanın örneklemini ise Niğde/ Türkiye ilinde görev yapan kuramsal örneklem yöntemine göre belirlenen 84 fen bilimleri öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama tekniği olarak yapılandırılmamış görüşme tekniği kullanılmıştır. Çalışma verilerinin analizinde, içerik analizi türlerinden gömülü teori yaklaşımı kullanılmıştır. Gömülü teori yaklaşımına göre, yapılandırılmamış görüşmeler sonucunda elde edilen verilerin analizi açık ve eksensel kodlama aşamalarında gerçekleştirilmiştir. Araştırma 2013-2014 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın güvenirliği Miles ve Huberman’ın (1994) nitel araştırmalar için önerdiği formülle hesaplanmıştır. Araştırmanın Miles ve Huberman güvenirlik katsayısı .78 olarak bulunmuştur. Elde edilen verilerin analizi sonucunda, öğretmenlerin aktif öğrenme kavramına yönelik algılarının öğretim yöntem ve teknikleri, öğretmen özellikleri, öğrenci özellikleri ve öğrenme ortamı şeklinde 4 kategoriden oluştuğu bulunmuştur. Araştırma sonucunda ortaya çıkan kodlar ise; yaşantı yoluyla, alternatif öğretim yöntemleri, kavramların yapılandırılması, konunun özelliği, öğretmen rehberliği, öğretmenin alan bilgisi, öğretmenin meslek bilgisi, aktif katılım, öğrenci etkinliği, üst düzey bilişsel gelişim, öğrencilerin bireysel farklılıkları, öğrenci hazırbulunuşluğu, demokratik sınıf ortamı, sosyal etkileşim, sorumluluk, okul koşulları ve yaparak yaşayarak öğrenme olarak bulunmuştur. Elde edilen bulgular doğrultusunda bu araştırmanın aktif öğrenme konusunda çalışma yapacak araştırmacılara yol gösterebileceği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler:

Aktif öğrenme, algı, fen bilimleri öğretmenleri.

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler