Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI
7

GÖRÜNTÜLEME
85

İNDİRME
43

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
YARATICI YAZMA VE YARATICI DRAMA YAKLAŞIMININ İLKOKUL ÖĞRENCILERININ YARATICI YAZMA BECERILERINE VE YARDIMSEVERLIK TUTUMLARINA ETKISI

2016 - Aysel MEMİŞ, Esra SEVER, Metin BOZKURT - https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.9263

Özet:Bu araştırma, yaratıcı yazma ve yaratıcı drama yaklaşımının ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerine ve yardımseverlik tutumlarına etkisini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu; 38 kişi birinci deney, 32 kişi ikinci deney ve 38 kişi kontrol grubu olmak üzere toplam 108 öğrenci oluşturmaktadır. Birinci deney grubu öğrencileri yaratıcı yazma yaklaşımı ve ikinci deney grubu yaratıcı drama yaklaşımına göre düzenlenmiş ders planları ile yazma ve etkinlik temelli yardımseverlik değer eğitimi çalışmalarını uygulanmıştır. Kontrol grubu öğrencileri ise mevcut Türkçe Öğretim Programına göre yazma çalışmalarına devam etmiştir. Çalışmada öntest - sontest kontrol gruplu yarı deneysel model kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak "Yaratıcı Yazma Ürünlerini Değerlendirme Ölçeği" ve "Yardımseverlik Tutum Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırma sonucunda yaratıcı yazma yaklaşımı, yaratıcı drama yaklaşımı ve Türkçe Öğretim Programına göre yazma çalışmaları yapılan öğrencilerin yaratıcı yazma becerileri sontest puanları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu farklılık yaratıcı yazma yaklaşımı ve Türkçe Öğretim Programına göre yazma çalışmaları yapılan öğrenciler arasındadır. Yaratıcı yazma yaklaşımı, yaratıcı drama yaklaşımı ve Türkçe Öğretim Programına göre etkinlik temelli yardımseverlik değer eğitimi yapılan öğrencilerin yardımseverlik tutum ölçeği sontest puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Yaratıcı yazma yaklaşımına göre yazma çalışmaları yapılan öğrencilerin yaratıcı yazma becerileri öntest - sontest puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark varken yaratıcı drama yaklaşımı ve Türkçe Öğretim Programına göre yazma çalışmaları yapılan öğrencilerin öntest - sontest ortalamaları arasında anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Yardımseverlik tutum ölçeği öntest - sontest puanları arasında anlamlı bir farklılık yoktur.

Anahtar Kelime:Yaratıcı yazma, yaratıcı drama, yardımseverlik değeri

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.