Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 113
 İndirme 41
Değerler Eği̇ti̇mi̇nde Mi̇llet Mi̇sti̇kleri̇-mehmet Aki̇f Ersoy ve Nuretti̇n Topçu’da İ̇deal İ̇nsan: Bi̇r İ̇çeri̇k Anali̇zi̇
2016
Dergi:  
DİYALEKTOLOG
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmanın amacı millet mistiklerinin değerler eğitimi hedef belirleme sürecinde ne ölçüde kullanılabileceğini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmada, millet mistiklerinden Mehmet Akif Ersoy’un Safahat isimli kitabının Asım bölümü ve Nurettin Topçu’nun Yarınki Türkiye isimli kitapları incelenmiş ve her iki mütefekkirin idealize ettiği insanın karakter özellikleri tespit edilmiştir. Araştırma nitel bir araştırma olup verilerin toplanıp analiz edilmesinde doküman incelemesi ve içerik analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Mehmet Akif Ersoy ve Nurettin Topçu’nun idealize ettiği karakterin büyük ölçüde benzer olduğu görülmüştür. Bu özelliklerin ilim sahibi olma, milliyetçilik, birey olma ve çalışkanlık olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler:

Values In The Education Of Folks Misconception Akif Ersoy and An Ideal Human Content Analysis In Nurettin Artillery
2016
Dergi:  
DİYALEKTOLOG
Yazar:  
Özet:

the purpose of this research is to determine what extent the values of the folks can be used in the process of determining the education of the values of the humanistics in this purpose is to determine the fact that the book called mehmet akif ersoy and the nurettin artillery were examined and the character characteristics of the people who are ideal for both individual research and document review and content analysis techniques were used as a result of research, the mehmet akifsoy and the nurettin artillery have been seen as an ideal role in analyzing the data

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler