Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
64

İNDİRME
48

SESLİ DİNLEME
1
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
SABAHATTİN ALİ’NİN ESERLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİNDEKİ ROLÜ

2019 - Neşe BİNYIL ŞAHİN - https://doi.org/10.16990/SOBIDER.4802

Özet:Değerler, herkese yaşanılır bir dünya meydana getiren ve bireyin topluma uyumunu sağlayan kabuller, inançlardır. Eğitim sistemi içinde yer alan ve toplumun yapısal özelliklerini yansıtan değerlerin eğitimi, ailede başlayıp sonra okullarda devam eder. Okullarda öğrenciye verilen değerler eğitimi, öncelikle yazınsal metinlerle yapılır. Yazınsal metinler içerisinde yer alan Türk edebiyatının usta yazarlarından olan Sabahattin Ali’nin eserlerinin değerler eğitimindeki rolünü belirlemek üzere yapılan bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden “içerik analizi” yöntemi kullanılmıştır. Öykü, tiyatro ve roman türünde yazılmış eserler incelenerek elde edilen bulgular tablolara ve grafiklere yansıtılmıştır. İncelemede Millî Eğitim Bakanlığının 2017’de Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programında yayımladığı “adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik” adlı değerler kullanılmıştır. Sonuç olarak Sabahattin Ali’nin eserlerinde öğretim programında yer alan on değere de az da olsa örnekler görülmüş; en çok “sevgi”, en az ise “adalet” değerinin kullanılmış olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelime:Değerler eğitimi, Sabahattin Ali, edebiyat öğretimi.

Bu Yayına Atıf Yapanlar