Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME 85
İNDİRME 50
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Hemşirelik Öğrencilerinin Kadına Yönelik Şiddet ve Mesleki Şiddete İlişkin Rolleri ile İlgili Tutumları
Yazar:  
Yıl:  
2018
Kurum:  
["Ege Üniversitesi:::Gülengül MERMER","Ege Üniversitesi::: Renginar ÖZTÜRK DÖNMEZ"]
Özet:

Bu kesitsel çalışmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinin kadına yönelik şiddet ve mesleki şiddete ilişkin rolleri ile ilgili tutumlarını ve etkili faktörleri belirlemektir. Türkiye'nin batısında bir hemşirelik fakültesinde okuyan 306 hemşirelik öğrencisi örneklemi oluşturmaktadır. Araştırma verileri; Sosyodemografik Bilgi Formu, Şiddete İlişkin Tutum Ölçeği (ŞİTO) ve Hemşirelerin Şiddette Mesleki Rollerine İlişkin Tutum Ölçeği (ŞMRİTÖ) ile toplanmıştır. Hemşirelik öğrencilerinin ŞİTO toplam puan ortalaması 33.93±6.88 (20-62), ŞMİTRO toplam puan ortalaması 32.21±4.76 (23-46) olarak bulundu. ŞİTO ile ŞMİTRO puanları arasında pozitif yönde, orta düzeyde anlamlı korelasyon belirlendi. Doğrusal regresyon modeline göre, ŞİTO tutumu üzerinde öğrencilerin sınıfı, cinsiyeti, en uzun süre yaşadıkları yer ve ŞMİTRO puanının istatistiksel olarak anlamalı düzeyde bir yordayıcı olduğu belirlendi. ŞMİTRO tutumu üzerinde öğrencilerin hemşirelik mesleğini isteyerek seçme durumlarının istatistiksel olarak anlamalı düzeyde bir yordayıcı olduğu belirlendi.

Anahtar Kelimeler:

Tutum, Kadına Yönelik Şiddet, Mesleki Rol, Hemşirelik Öğrencisi

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler