Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
16

İNDİRME
16

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
1 NUMARALI VE H. 1155-1162/M. 1742-1749 TARIHLI ERZURUM AHKÂM DEFTERI’NIN TARIHI ÖNEMI

2018 - Hikmet ÇİÇEK - https://doi.org/10.16989/TIDSAD.1510

Özet:Ahkâm Defterleri, Divanıhümayun sicilleri içerisinde çok önemli bir yere sahiptir. Temelde halkın şikâyetlerini ihtiva eden bu defterler, merkezden yazılan hükümler olmasının yanı sıra sancaklardan karyelere kadar birçok bölgenin tarihine ışık tutmaları önemlerini daha da arttırmaktadır. Osmanlı Devleti’nde halk ve devlet görevlileri uğradıkları haksızlıkların bertaraf edilmesi için divana müracaat etmekten çekinmemişlerdir. İlk dönemlerde devlete ait meselelerle halka ait şikâyetler Mühimme Defterleri’ne kaydedilirken XVII. yüzyılda şikâyetlerin yoğunlaşmasıyla birlikte müstakil olarak Şikâyet Defterleri oluşturulmuştur. Şikâyetlerde yoğunluğun giderek artması ile XVIII. yüzyılda dönemin reisülküttabı Ragıb Mehmed Efendi tarafından şikâyetlerin eyaletlere göre tasnif edildiği Ahkâmü’ş-şikâyât/Ahkâm-ı Şikâyet defterleri tutulmaya başlanmıştır. Bu dönemde ahkâm defterleri tutulan eyaletlerden biri de Erzurum Beylerbeyiliği’ne aittir. Bu çalışmada toplam on dokuz ahkâm defteri olan Erzurum defterlerinin ilki olan 1 numaralı ve H. 1155-1162/M. 1742-1749 yılları arasında hükümleri ihtiva etmektedir. Bu defterde yer alan hükümlerde XVIII. yüzyılda Erzurum Beylerbeyiliği ve bağlı sancakların sosyal, iktisadi, askerî, idari vs. açılardan tarihi hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir.

Anahtar Kelime:Ahkâm Defterleri, XVIII. Yüzyıl, Erzurum Beylerbeyiliği, Osmanlı Devleti, Divanıhümayun

Bu Yayına Atıf Yapanlar