Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
33

İNDİRME
23

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİL PARTNERLİĞİ (TANDEM) YOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN KONUŞMA KAYGILARINA ETKİSİ

2017 - Kübra ŞENGÜL - https://doi.org/10.18033/ijla.3545

Özet: Dil partnerliği yabancı dil öğrenenlerin ana dili konuşurlarıyla belli zamanlarda bir araya gelerek oluşturdukları bir dil öğrenme etkinliğidir. Bu sistemin amacı öğrenenlerin hem dil öğrenimini hem de kültür aktarımını doğal yollarla gerçekleştirmektir. Bu çalışmada, Avrupa’da TANDEM olarak bilinen dil partnerliğinin yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin konuşma kaygılarına etkisi araştırılmıştır. Gerçek deneysel desen ile kurgulanan çalışmada, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde Türkçe öğrenen yabancı öğrenciler ile Türk öğrenciler altı hafta süren dil partnerliği programıyla bir araya gelmişlerdir. Veri toplama aracı olarak Özdemir (2013) tarafından güvenirlik ve geçerlik çalışması yapılan “Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Konuşma Kaygılarının Kaynakları” adlı ölçek uygulanmış, verilerin analizinde İlişkisiz Örneklemler İçin t-Testi, Mann Whitney U, İlişkili Örneklemler İçin t-Testi kullanılmıştır. Altı hafta süren deneysel süreç sonunda deney grubundaki öğrencilerin Türkçe konuşmaya yönelik kaygılarının kontrol grubundaki öğrencilere göre anlamlı ve olumlu yönde değiştiği görülmüştür. Araştırma, yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin konuşma kaygılarının azalmasında yabancı dil öğrenirken ana dili konuşurlarıyla kurulacak iletişimin ve öğrencilerin kendi öğrenmelerinden sorumlu olduğu bir izlencenin, etkililiğini ortaya koymuştur.

Anahtar Kelime:Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, konuşma kaygısı, dil partnerliği.

Bu Yayına Atıf Yapanlar