Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
34

İNDİRME
27

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

2016 - Hatice COŞKUN - https://doi.org/10.18033/ijla.3467

Özet: Bir dilin öğretiminden o dilin kültürüne kadar her şey metinlerle verilir. Metinlerle verilen bilgiler hem kalıcı hem de işlevsel olmaktadır. Türkçe derslerinin ana malzemesi olan metinlerin temel dil becerilerinin kazandırılmasından dil bilgisine, değerlerin öğretiminden karakter gelişimine kadar pek çok hususta öğrencilerin gelişimine katkı sağladığı söylenebilir. Bu noktada ders kitaplarına seçilen metinlerin tür, içerik, uzunluk, kazanımları karşılayabilme, öğrencilerin ilgisini çekme gibi birtakım hususları taşıması gerekmektedir. Bu noktada dersin yürütücüsü olan Türkçe öğretmenlerinin düşünceleri önem arz etmektedir. Türkçe öğretmenlerinin ders kitaplarındaki metinlere bakış açıları, yaşadıkları sorunlar ve bu sorunlara getirdikleri çözüm önerilerini ortaya koymayı amaçlayan bu çalışma nitel araştırma yöntemine göre düzenlenmiştir. Nitel veri toplama tekniklerinden görüşme tekniğine başvurulmuş, verilerin analizinde içerik analizi yapılmış ve bulgular öğretmen görüşlerinden örneklerle desteklenmiştir. Çalışmaya 2010 ve sonrası yıllarda üniversiteden mezun olmuş 10 Türkçe öğretmeni katılmıştır. Öğretmenler metinlerin Türkçe öğretimi, öğrenci ve diğer derslerle ilişkisi bakımından önemli olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmenlere göre metinler, dil ve içerik açısından kelime dağarcığına ve öğrenci seviyesine uygunluk göstermeli, özellikle ilgi çekici konulara değinilmelidir. Metin uzunlukları açısından bir değerlendirme yaptıklarında ders kitaplarında var olan metinlerin kısmen uygun olduğunu düşünmektedirler. Türkçe ders kitaplarında özellikle şiir türünde metinlere ihtiyaç duyulmaktadır. Öğretmenler Türkçe ders kitaplarındaki metinleri yazan kişiler olsalardı bu metinlerde kullanılan yabancı kelime oranına, yazım-noktalamaya, çocuğun seviyesine, farklı türlerde metinlere yer verme, vb. özelliklere dikkat edeceklerini belirtmişlerdir.

Anahtar Kelime:Anahtar Kelimeler: Türkçe eğitimi, Türkçe kitapları, metinler

Bu Yayına Atıf Yapanlar