Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
49

İNDİRME
6

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
QUERVAIN TENOSINOVITINDE KINEZYOLOJIK BANTLAMANIN ETKINLIĞI: OLGU SERISI VE LITERATÜRÜN GÖZDEN GEÇIRILMESI

2019 - İsmail Eralp Kaçmaz, Anıl Koca, Can Doruk Basa, Vadym Zhamilov, Ali Reisoğlu - https://doi.org/10.4274/BTDMJB.galenos.2019.20180815084330

Özet:Amaç: Kinezyolojik bantlar ağrıyı azaltmak, kasların biyoelektrik aktivitesini arttırmak ve ödemi azaltmak için terapötik amaçlar için kullanılırlar. Abdüktör pollicis longus ve ekstansör pollicis brevis kaslarının tekrarlayan hareketleri el bileğinde ağrı ile sonuçlanır. Bu durum De Quervain tenosinoviti olarak isimlendirilir. Bu çalışmanın amacı, De Quervain’in tenosinovitinde konservatif bir tedavi yöntemi olarak kinesyolojik bantlamanın etkinliğini araştırmaktı. Yöntemler: Çalışmaya, De Quervain’in tenosinoviti için kinezyolojik bantlama uygulanmış, 20-60 yaş arası 15 hasta dahil edildi. Kinezyolojik bantlamanın uygulanmasından önceki ve sonraki ağrı ve fonksiyon skorları hasta dosyalarından araştırıldı. Ağrı, visual analog scale (VAS) kullanılarak ölçüldü ve fonksiyonlar, quick disabilities of the arm, shoulder, and hand (Q DASH) ve Michigan Hand Outcomes Questionnaire kullanılarak değerlendirildi. Tedavi öncesi ve sonrası puanlar arasındaki fark De Quervain tenosinovitinin tedavisinde kinezyolojik bantlamanın etkinliğini göstermiştir. Bulgular: On beş hastanın üçü dışında tüm hastaların ağrı ve fonksiyonel skorlarında (VAS, Q DASH, Michigan) düzelme görüldü. Çalışmamızdaki 15 hastanın 12’sinde kinezyolojik bantlamanın fonksiyonel sonuçlar üzerinde olumlu etkisi olduğu gözlendi. Hiçbir hastada komplikasyon gelişmedi. Sonuç: Çalışmada kinezyolojik bantlamanın, De Quervain’in tenosinoviti tedavisinde ağrı ve işlev açısından komplikasyona neden olmayan, etkili bir yöntem olduğunu gördük. Bu çalışmaya göre, kinezyolojik bantlama, De Quervain’in tenosinovitinin konservatif tedavisinde iyi bir alternatiftir.

Anahtar Kelime: Tenosinovit, kinezyoloji, konservatif tedavi, De Quervain hastalığı

Bu Yayına Atıf Yapanlar