Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI 2
GÖRÜNTÜLEME 65
İNDİRME 39
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Pozitif Psikolojik Sermayenin Yenilikçi Davranış Üzerindeki Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma
Yazar:  
Yıl:  
2019
Özet:

Bu çalışmanın temel amacı, bankacılık sektöründe görev alan çalışanların pozitif psikolojik sermaye (özyeterlilik, umut, psikolojik dayanıklılık ve iyimserlik) düzeylerinin yenilikçi davranışları üzerinde etkilerinin olup olmadığının incelenmesidir. Bu amaca ulaşmak için, veriler Balıkesir'in Bandırma ilçesinde görev alan banka çalışanlarından kolayda örnekleme ve anket yöntemi kullanılarak toplanmıştır. 125 anket dikkate alınarak analizler gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucu regresyon analizinde, pozitif psikolojik sermaye alt boyutlarından psikolojik dayanıklılığın yenilikçi davranışı anlamlı bir şekilde etkilediği saptanmıştır. Bununla birlikte, pozitif psikolojik sermaye alt boyutları özyeterlilik, umut ve iyimserlik düzeylerinin yenilikçi davranış üzerinde etkili olmadığı belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler:

Pozitif Psikolojik Sermaye, Yenilikçi Davranış, Bankacılık Sektörü

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler