Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
105

İNDİRME
54

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
İŞBİRLİKLİ ÖĞRENMEYLE GÖRSEL SANATLAR DERSİNİ İŞLEMENİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA VE ÖĞRENİLENLERİN KALICILIĞINA ETKİSİ

2009 - Seçkin AYDIN  Ali Osman ALAKUŞ   -

Özet:Bu araştırmanın amacı, İlköğretim Görsel Sanatlar dersinde işbirliğine dayalı öğrenme etkinliklerinin öğrencinin başarısına ve öğrenilenlerin kalıcılığına etkisini belirlemektir. Evreni Diyarbakır ili olan araştırmanın örneklemi, Şehit Polis Mehmet Erçin İlköğretim okulu 8. sınıf öğrencileridir. Araştırma, deneysel desenin öntest-sontest kontrol grup modelinden yararlanılarak yapılmıştır. Araştırmada Görsel Sanatlar dersinin “Eser Analizi” ünitesi deney grubunda İşbirliğine Dayalı Öğrenme yöntemine göre, kontrol grubunda ise geleneksel öğretim yöntemine göre işlenmiştir. Başarıyı ölçmek için geliştirilen başarı testi öntest, sontest, ve kalıcılık testi olarak kullanılmıştır. Elde edilen bulgulardan, İşbirliğine Dayalı Öğrenme yönteminin uygulandığı deney grubu ile geleneksel öğretimin uygulandığı kontrol grubu arasında başarı testinin öntest sonuçları bakımından anlamlı derecede farklılık görülmemesine rağmen öğrencilerin sontest sonuçları bakımından dersteki başarıları arasında Deney Grubu lehine önemli bir fark olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca deney grubunda bu yöntemle işlenmiş olan dersin öğrenilenlerin kalıcılığını sağlamaya ilişkin puanları, geleneksel öğretim yöntemlerinin uygulandığı kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelime:İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yöntemi, İşbirlikli Öğrenme, Görsel Sanatlar Dersi

Bu Yayına Atıf Yapanlar