Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Görüntüleme 86
İndirme 40
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Lise Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet ve İş Doyumu Algıları Arasındaki İlişki Düzeyleri
Yazar:  
Yıl:  
2016
Özet:

Bu araştırmada lise öğretmenlerinin örgütsel adalet ve iş doyumu algıları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmada Minnesota Doyum ve Örgütsel Adalet ölçekleri kullanılmıştır. Ölçeklerden elde edilen bulgular, katılımcıların örgütsel adaletin bütün boyutlarında “Katılıyorum” düzeyinde; İş Doyumu Ölçeğinde yer alan maddelere “Kararsızım” ve “Memnunum” düzeylerinde görüşlere sahip olduklarını göstermektedir. İş doyumu ile örgütsel adaletin üç alt boyutu arasında .01 düzeyinde anlamlı bir ilişki vardır. İş doyumu ile dağıtımsal adalet, işlemsel adalet ve etkileşimsel adalet boyutları arasındaki ilişki orta düzeyde anlamlı ve pozitiftir. Diğer taraftan, örgütsel adaletin alt boyutları arasındaki ilişki, bu boyutların iş doyumu ile olan ilişkisinden daha güçlüdür. Örgütsel adalet ve iş doyumu arasında olumlu ve anlamlı bir ilişki vardır. Örgütsel adalet algı düzeylerinin yüksek olduğu iş yerlerinde iş doyumu algı düzeyleri de yüksektir.

Anahtar Kelimeler:

Adalet, Örgütsel Adalet, İş Doyumu, Örgütsel Adalet ile İş Doyumu İlişkisi.

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler