Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 55
 İndirme 19
Azinliklar, Çokkültürlülük ve Mardi̇n
2007
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmada çokkültürlülük ve çokkültürlülüğün Türkiye’deki gayrimüslim azınlıklar açısından durumu disiplinler arası bir yaklaşım ile ele alınarak, Mardin’in bu anlamdaki pozisyonunu irdelenmektedir. Çalışma imparatorluk, ulus-devlet ve demokratik devlet tarihsel kategorileri baz alınarak bir kısım değerlendirmeler sunmaktadır. Her bir kategoride farklılıklar değişik form ve tonlarda ifade edilmekte ve farklılıkların ifadesi her sistem içerisinde farklı bir anlayışla ortaya konmaktadır. Çalışma farklılıkların korunması ve daha iyi bir şekilde ifade edilmesi için demokratik devletin önemine vurgu yapmaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler