Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
48

İNDİRME
35

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
TÜRKIYE’DE SOSYAL BILGILER DERSI ÖĞRETIM PROGRAMLARINDA ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK OLGUSU: 1998 VE 2004 TARIHLI PROGRAMLARA YÖNELIK BIR KARŞILAŞTIRMA

2019 - Yusuf Keskin,Sevgi Coşkun Keskin,Cihan Taş - https://doi.org/10.21733/ibad.504002

Özet:Çokkültürlü eğitimde çok önemli görülen insan haklarına saygılı olma, farklılıklara hoşgörü ile yaklaşma gibi becerileri okul ortamında öğrencilere kazandıracakönemli disiplin/ders sosyal bilgilerdir. Sosyal bilgiler, sosyal ve beşerî bilimlerin vatandaşlık yeterliliklerini geliştirmek amacıyla kaynaştırıldığı bir derstir. Bu araştırmada, farklı felsefelere dayanan 1998 ve 2004 tarihli sosyal bilgiler dersi öğretim programlarının çokkültürlülük olgusuna yer verme durumunun karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tekniği kullanarak yapılan çalışmada veri kaynağı 1998 ve 2004 tarihli sosyal bilgiler dersi öğretim programlarıdır. Elde edilen veriler nitel içerik analizine tabi tutulmuştur. Yapılan çalışma sonucunda 1998 ve 2004 tarihli sosyal bilgiler dersi öğretim programlarının genel amaçlar, açıklamalar ve amaçlarında/kazanımlarında çokkültürlülük olgusuna yer verildiği tespit edilmiştir. Çokkültürlülük vurgusunun 1998 programına kıyasla 2004 programında daha fazla olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelime:çokkültürlülük, çokkültürlü eğitim

Bu Yayına Atıf Yapanlar