Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 2
 Görüntüleme 500
 İndirme 72
Yök Ulusal Tez Merkezi̇’nde Büyük Veri̇ Alaninda Kayitli Bulunan Li̇sansüstü Tezleri̇ni̇n Anali̇zi̇
2019
Yazar:  
Özet:

Büyük Veri son yıllarda adından sıklıkla bahsettiren bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde özellikle akademik alanda Büyük Veriyle ilgili yapılan çalışmalar son yıllarda ivme kazanmıştır. Bu araştırmada 1990-2018 yılları arasında Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’inde Büyük Veri alanındaki 375 adet yüksek lisans ve doktora tezleri araştırma konusu olarak seçilmiştir. Çalışmada tezlerin bibliyometrik analizi gerçekleştirilerek çalışılan konulara, gerçekleştirildiği üniversitelere, anabilim dallarına, tez dillerine, danışmanlarına, anahtar kelimelere göre dağılım bulguları paylaşılmaktadır. Bulgulara göre yüksek lisans düzeyindeki araştırmaların doktora düzeyindeki araştırmalara kıyasla daha yüksek sayıda olduğu görülmüştür. Tezlerin yıllara göre dağılımı incelendiğinde 1990’lı yılların başında oldukça sınırlı sayıda çalışmalarının bulunduğu görülmektedir. 2003 yılı ile ivme kazanmaya başladığı ve en büyük artışın 2018 yılında olduğu görülmektedir. Bu sonuçtan hareket ile gelecek yıllarda Büyük Veri konusundaki çalışmaların sayısında artış olacağı söylenebilir. Çalışmaların 73 farklı kurumda gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Kurumlar arasında devlet üniversitelerinin çoğunlukta olduğu görülmektedir. Enstitü dağılımında ilk sırada Fen Bilimleri olmasına karşın ikinci sırada Sosyal Bilimler’in bulunması Büyük Veri konulu lisansüstü tez çalışmalarının sosyal bilimler alanında da yaygınlaşmaya başladığını ve  alanın disiplinlerarası yapısını gösterme noktasında önem taşımaktadır. Tezlerin konusunu oluşturan anabilim dalları arasında ilk sırada Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı bulunmaktadır. İkinci sırada bulunan Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalını İşletme Anabilim Dalı ve İstatistik Anabilim Dalı izlemektedir. Bu dağılım da enstitü dağılımına benzer şekilde Büyük Veri alanındaki çalışmaların disiplinlerarası olarak yaygınlaştığı görülmektedir. Yayın dillerinin dağılımında en fazla Türkçe’de yayın yapıldığı bunu İngilizce tezlerin izlediği görülmektedir. Bu özgün çalışmayla Ulusal Tez Merkezi’nde Büyük Veri alanındaki lisansüstü tezlerin gelişim ve değişim sürecinin izlenmesine katkı sağlanılacağına inanılmaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Analysis Of Master's and Doctoral Theses On Big Data Registered In Higher Education Council National Thesis Database
2019
Yazar:  
Özet:

In recent years, big data has emerged as a frequently mentioned phenomenon. In our country, especially in the academic field, studies on big data gained momentum in recent years. In this study, 375 master's and doctoral theses in the field of big data in the National Thesis Center of Higher Education Council between 1990 and 2018 were chosen as research subject. In this study, bibliometric analysis of the theses are conducted, and the distribution of the topics, universities where they are conducted, the distribution of the departments, thesis languages, advisors and the distribution of the keywords are reported. According to the findings, it was seen that the number of researches at the masters level were higher than the doctoral level researches. When the distribution of theses according to years is examined, it is seen that there are limited number of studies in the early 1990s. It is observed that the year 2003 started to gain momentum and the biggest increase was in 2018. With this result, it can be said that the number of studies on Big Data will increase in the years to come. It was determined that the studies were carried out in 73 different institutions. Among the institutions, state universities are in the majority. In the list of institute ranking the Institute of Science took the first place although the second place is the Social Sciences. This shows that big data began to become widespread in the field of social sciences and this  is important to show the interdisciplinary structure of big data. Computer Engineering Department has the first place among the departments which constitute the subject of theses. The second place in the Industrial Engineering Department is followed by the Department of Business Administration and Statistics. In this distribution, similar to the distribution of institutes, it is seen that the studies in the Big Data area are spreading interdisciplinary. It is seen that the most of the thesis were published in Turkish and this is followed by the theses in English. It is believed that this unique study will contribute the monitoring of the development of graduate theses in the field of big data in Turkey.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler