Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Atıf Sayısı 2
Görüntüleme 81
İndirme 29
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Ortaokul Öğrencilerinin Hukuk ve Adalet Dersine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Yazar:  
Yıl:  
2018
Özet:

Eğitim ve öğretim en temelde ailede başlayacak ve devamında da okul yaşamıyla olgunlaşmaya başlamaktadır. Çocuk önce aileden aldığı eğitimi okulla devam ettirir. Çocuğun gelişimini tamamlayan bu süreçte eğitimde bir aksamanın olması çocuğun hak arama, demokrasi bilinci gibi konularda yeteri düzeyde gelişimini engelleyecektir. Tamda bu noktada Hukuk ve Adalet dersinin amacı toplumda hukuk ve adalet bilincini küçük yaşlardan itibaren oluşmasını sağlamaktır. Günümüzde demokrasinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi Hukuk ve Adalet bilincinin oluşturulduğu bireylere bağlıdır. Bu çalışma kapsamında da ortaokul öğrencilerinin Hukuk ve Adalet dersine ilişkin görüşleri değerlendirilmiştir. Araştırmada tarama modelinde nitel ve nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini ülkemiz genelinde Hukuk ve Adalet dersini alan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Tokat ilinde Hukuk ve Adalet dersini alan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma verileri araştırmacı tarafından geliştirilen “Hukuk ve Adalet dersine ilişkin öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi” anketi ile elde edilmiştir. Ankette yer alan nicel veriler SPSS 22.0 istatistik analiz programı kullanılarak tablo haline getirilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen nitel maddelere ilişkin veriler ise kategorilere ayrılarak, tablo haline getirilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen sonuçlara göre Hukuk ve Adalet dersine ilişkin öğrenci görüşlerinde dersin katkısının olduğu yönünde sonuçlar ortaya çıkmış ve Öğrencilerin dersi günlük hayatla bağdaştırabilmelerine yardımcı olmak için ders esnasında örnek olay, drama, ilgi çekici hikâyeler ve çeşitli görsellerle desteklenmiş bir eğitim ortamı sunulması gerektiği önerilmiştir. Anahtar sözcükler: Hukuk, Adalet bilinci, Adalet, Hak Abstract: Education and teaching start in the family and begin to mature with school life. The child gets the education from the family before the school. In this process, which completes the child’s development, having a disruption in education will prevent the child from a sufficient level of development in rights, democracy awareness. At this point, the aim of the Law and Justice course is to enable the consciousness of law and justice in society from an early age. Today, the healthy functioning of democracy depends on the individuals in which the consciousness of Law and Justice is formed. Within the scope of this study, the opinions of secondary school students about the Law and Justice course were evaluated. Qualitative and quantitative research methods were used in the survey model. The universe of the study consists of students taking Law and Justice course in our country. The sample of the study consisted of students taking Law and Justice course in Tokat. The research data were obtained by the Evaluation of students’ opinions about Law and Justice course “developed by the researcher. Quantitative data in the questionnaire were tabulated and interpreted by using SPSS 22.0 statistical analysis program. The data on the qualitative substances obtained within the scope of the research were categorized and tabulated and interpreted. According to the results of the study, it is suggested that there is a contribution of the course in the opinions of students about the Law and Justice course, and it is suggested that the students should be provided with a education environment supported by case studies, drama, interesting stories and various visuals. Keywords: Law , Justice Consciousness, Justice, Due( Right )

Anahtar Kelimeler:

["0"]

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler