Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Görüntüleme 119
İndirme 39
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
İslam’a Göre Para ve Kredi Politikası
Yazar:  
Yıl:  
2018
Özet:

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde para ve kredi politikaları, batılı ülke uygulamalarından esinlenerek çoğunlukla da IMF ve Dünya Bankası kredilerinden yararlanmak için ön şartlara bağlı olarak oluşturulmaktadır. Bu çalışmamızda İslami bakış açısıyla İslam ekonomisi kapsamında para ve kredi politikası incelenmektedir.  İddiamız, İslam’a uygun para ve kredi politikası oluşturmanın olanaklı olduğudur. Buna göre dünya hayatını merkeze alarak diğer her şeyi dünyadaki maddi kazanımlar açısından araçsallaştıran politika çerçevesine nazaran dünyayı, geçici dünya hayatını ve bütün gereklerini ebedi olan ahiret hayatını kazanmak için bir araç olarak görerek her iki hayatı da değerleri kadar önem veren İslami yaklaşımın üstünlüğü ortaya konulmaktadır.  Dolayısıyla, para ve kredi politikaları da, ekonomide israfı ve faizi önlemek, üretkenliği ve emeğe dayanan işleri teşvik ederek risklere karşı güvenceye kavuşturmak ve gelir dağılımındaki adaletsizlikleri gidermeye yönelik olarak oluşturulabilirler. 

Anahtar Kelimeler:

İslam ekonomisi, para politikası, kredi politikası, faiz

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler