Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Atıf Sayısı 4
Görüntüleme 82
İndirme 33
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Eği̇ti̇m Fakültesi̇ Öğrenci̇leri̇ni̇n Yazma Alişkanliği Profi̇lleri̇ni̇n Beli̇rlenmesi̇
Yazar:  
Yıl:  
2019
Özet:

Bu çalışma ile eğitim fakültesi öğrencilerinin yazma alışkanlıklarının farklı boyutlar bağlamında belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma nitel araştırma türlerinden tarama desenine uygun olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan ve seçkisiz örnekleme yoluyla seçilen öğretmen adayları oluşturmaktadır. Veriler odak grup görüşmesi yöntemi ile toplanmıştır. Görüşme yapılacak öğretmen adaylarının belirlenmesinde, öğretmen eğitiminin farklı programlarında öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarından olmasına dikkat edilmiştir. Bu bağlamda sınıf eğitimi, Türkçe eğitimi, matematik eğitimi, sosyal bilgiler eğitimi, fen bilgisi eğitimi, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi, müzik eğitimi, resim iş eğitimi, İngilizce öğretmenliği ve  rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğretmenliği anabilim dallarında öğrenim görmekte olan 50 eğitim fakültesi öğrencisi ile odak grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Eğitim fakültesi öğrencilerinin yazma alışkanlığı profillerini belirleyebilmek için yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Görüşme formunda öğretmen adaylarının yazma amacı, türü ve tarzı, yazarken dikkat ettiği noktalar, yazma sıklıkları ve yazdığı yazıları paylaşma durumlarını belirlemeye yönelik görüşme soruları ve sonda sorular bulunmaktadır. Elde edilen veriler içerik çözümlemesi yöntemi ile çözümlenmiştir. Verilerin güvenilirliği artırmak için verilerin çözümlenme sürecinde başka bir araştırmacının da görüşleri alınmıştır. Ayrıca öğrenci görüşlerinden doğrudan alıntılar yapılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular;” Yazma Amacı”, “Tür”, “Yazma Tarzı”, “Yazma Süreci”, “Zaman”, “Mekân”, “Paylaşım” temaları altında sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler:

Yazma, Yazma Profili

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler