Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI
1

GÖRÜNTÜLEME
117

İNDİRME
54

SESLİ DİNLEME
1
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
BEŞ DUYUNUN PAZARLAMA ALGISINDAKI GÜCÜ

2019 - Ermen AKILLIBAŞ -

Özet:İnsan duyuları yaşamımızda çok önemli olmasına rağmen, uzun yıllardır fark edilmemiştir. Küreselleşen dünyada rekabetin artması ile birlikte firmalar, binlerce mesaj bombardımanın etkisinden kurtulmak ve tüketicilerin zihninde daha fazla yer edebilmek için duyular aracılığı ile ürün ve hizmetlerine çeşitli karakterler katmalıdır.Yapılan araştırmalar göstermiştir ki tüketicilerin kalbine giden yol duyular ve duygulardan geçmektedir. Unutulmamalıdır ki her bir duyu insan yaşamında belirli bir duyguya karşılık gelmektedir. Bu çeşitli duygular satın alma kararlarında tüketicilileri pozitif yönde etkilemektedir. Duyusal pazarlamanınönemli olgusu beş duyunun yardımıyla tüketicilerin zihninde güçlü duygular ve hisler yaratmaktır. Algılar dünyayı,duyuların yardımı ile anlamlandırmamıza yardımcı olmaktadır. Duyular olmadan olayları ve olguları algılama şansımız bulunmamaktadır. Duyularımız, duygularımızı, duygularımızda davranışlarımızı yönlendirmektedir. Duyusal pazarlamanın etkileri beyaz eşyadan tutun gıdaya kadar hatta hizmet sektöründe bile görülmektedir. Duyusal pazarlama görme, koklama, tat alma,işitme ve dokunma duyularının, hepsinin veya birkaçının tüketicilerin satın alma kararlarında etkili bir şekilde kullanılmasıdır. Bu çalışmada duyusal uyarıcıların tüketici davranışları algısı üzerindeki etkisi ve duyusal pazarlamanın önemi açıklamaya çalışılmaktadır

Anahtar Kelime:Duyu, Duyum, Algılama, His, Duyusal Pazarlama

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.