Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Atıf Sayısı 22
Görüntüleme 92
İndirme 31
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Sinif Öğretmenleri̇ni̇n Kaynaştirma Uygulamalarina İli̇şki̇n Görüşleri̇ni̇n Değerlendi̇ri̇lmesi̇
Yazar:  
Yıl:  
2012
Özet:

Bu araştırmanın amacı, kaynaştırma eğitimi uygulaması içinde yeralan sınıf öğretmenlerinin, kaynaştırmanın öğelerinden olan eğitim ortamını,okul yönetimini, rehber öğretmenleri ve kendilerini kaynaştırma uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerinin incelenmesidir. Betimsel bir çalışmaolan bu araştırmada 2008-2009 Eğitim Öğretim Yılında Milli EğitimBakanlığı İlköğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ve Hizmetiçi Eğitim DaireBaşkanlığı tarafından düzenlenen 30 saatlik Özel Eğitim Seminerlerinekatılan 1500 sınıf öğretmenine 30 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Buaraştırmanın sonucunda sınıf öğretmenleri: Sınıflarında bulunan kaynaştırma öğrencilerini kabul ettiklerini ve kaynaştırma uygulamalarına olumlu yaklaştıklarını ancak eğitim ortamlarının kaynaştırma uygulamaları için uygunolmadığını, hem kendilerinin hem de okul yönetiminin kaynaştırma, BEP veözür türleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarını; okul yönetiminin verehber öğretmenlerin kaynaştırma uygulamaları için gerekli olan önlemlerialmadıklarını belirtmişlerdir. Sonuç olarak, yasal dayanağı oluşturulmuş olankaynaştırma uygulamalarının etkili ve işlevsel uygulamalara dönüşmesinde,kaynaştırma öğrencileriyle çalışan personelin yaşadığı sorunların belirlenerekönlemler alınmasında, mevzuatta gerekli düzenlemelere gidilmesinde, hizmetiçi eğitim programlarının hazırlanmasında ve etkili çözümler üretilmesindeelde edilen bu bulguların yol gösterici olacağı düşünülmektedir

Anahtar Kelimeler:

Kaynaştırma, sınıf öğretmeni, eğitim ortamı, okul yönetimi, kendini değerlendirme, destek eğitim hizmetleri, özel eğitimdanışmanlığı

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler