Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Atıf Sayısı 7
Görüntüleme 66
İndirme 25
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Timss 2015 Matematik Başarısı ile İlgili Bazı Değişkenlerin Cinsiyete Göre Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesi
Yazar:  
Yıl:  
2018
Özet:

TIMSS, öğrenci başarılarındaki değişim ve gelişimlerinin izlenmesini sağlayan ve ülkeler arası eğitim sistemleri arasındaki farklılıkları belirlemede faydalanılan uluslararası bir sınavdır. Bu çalışmada da, TIMSS’ e katılan Türk öğrencilerinin matematik başarılarında etkili olan değişkenlerin ölçme değişmezliği koşullarını sağlayıp sağlamadıkları test edilmiştir. Araştırma ilişkisel bir araştırma olup, örneklemini TIMSS 2015’ e Türkiye’den katılan 6456 dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrencilerin matematik başarılarını etkileyen faktörlerin ölçme değişmezliklerinin test edilmesinde Çok Gruplu Doğrulayıcı Faktör Analizi (ÇG-DFA) kullanılmıştır. Araştırmada yer alan matematiği sevme, matematiğe olan ilgi ve matematiğe ilişkin özgüven gizil değişkenleri için cinsiyet açısından aşamalı bir şekilde değişmezlik testleri yapılmıştır. Analizlerde ölçme değişmezliği aşamaları olarak biçimsel, metrik, skalar ve katı değişmezlik yer almıştır. Analizlerde hiçbir sınırlandırmanın yapılmadığı (biçimsel değişmezlik) durumu ile daha fazla sınırlandırmaların konulduğu diğer değişmezlik testleri arasındaki CFI karşılaştırmalı uyum iyiliği indeksleri arasındaki farklar değerlendirilmiştir. Araştırmada test edilen üç gizil değişkenin biçimsel değişmezlik koşulunu yerine getirdiği, ancak cinsiyet gruplarında katı değişmezlik koşulunu sadece “matematiği sevme” gizil değişkeninin sağladığı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler:

timss, ölçme değişmezliği, yapısal eşitlik modeli

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler