Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
26

İNDİRME
26

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
MEHMET AKIF ERSOY'UN ŞIIRLERINDE HALK DILININ KULLANIMI/THE USING OF PUBLIC SPEECH IN THE POEMS OF MEHMET AKIF ERSOY

2009 - Arif Yılmaz -

Özet:Halk diline özgü sözcük ve ifade biçimlerinin şiir dili içerisinde yer alması, daha çok halk şiiri örnekleriyle mümkün olmuştur. Bununla birlikte, halk dili ögelerinin bazı divan şairleri ile modern şairlerin şiir dili tercihleri arasında görülmesi az rastlanılan bir durum değildir. Halk dili ögelerini şiir dilinde yer veren yeni Türk edebiyatının önemli simalarından biri de millî şairimiz Mehmet Akif Ersoy'dur. Bu çalışmamızda öncelikle halk dili, konuşma dili, ağız ile argonun kavramsal çerçevesi çizilmeye çalışırken, söz konusu ögeler ile edebî metin ilişkisi üzerinde de durulmuştur. Halk dili yapılarının Akif şiirlerindeki kullanımına dair bazı hususiyetleri tespit etmek, yorumlamak amaçlanmış ve bu yapılar belli bir dikkatle sunulmuştur. Safahat'ta yer alan şiirlerdeki halk dili kullanımlarının bütününe yakını, örneklendirmeleriyle birlikte çalışmamızda yer bulabilmiştir. Sonuç olarak görülmüştür ki, Mehmet Akif Ersoy, duygu ve düşünce dünyasını halka daha kolay açabilmek, halka yaklaşmak, halkla bütünleşmek, hayalden uzak gerçekçi bir anlatımı yakalamak, bununla da ifadeye samimiyet kazandırmak gibi gayelerle halk dilini şiirlerinde yoğun bir şekilde kullanmıştır. Hatta bu gaye için günlük konuşma dilinde sık rastlanılan argo ve küfürlü sözleri kullanmaktan da çekinmemiştir. Anahtar sözcükler: Mehmet Akif Ersoy, halk kültürü, halk dili, argo. Abstract The use of the words and the expression style specific to public speech has been seen in the examples of folk poetry. In addition, it is not rare to see that some divan poets and modern poets preferred the elements of public speech for their poem language. Mehmet Akif Ersoy, our national poet, was one of the most significant figures in the Turkish literature who gave place to the elements of public language in his poems. In the present study, while it was primarily aimed to draw the conceptual framework of public speech, colloquial language, dialect and slang, the relationship between the abovementioned items and literary text was also emphasized. It was aimed to determine and comment on some of the features of the use of public speech structures in Akif's poems and these structures were carefully presented. Almost all the public speech expressions in the poems in Safahat are included in the present study together with their examples. Consequently, it was seen that Mehmet Akif Ersoy intensively used public speech in his poems in order to express his emotional and intellectual world to public more easily, to get close to public, to become integrated with public, to acquire a realistic style and therefore to add sincerity to his style. He did not abstain from using even slang and abusive words which are frequently seen in colloquial language in order to accomplish this aim. Key Words: Mehmet Akif Ersoy, folk culture, public speech, slang.

Anahtar Kelime:Mehmet Akif Ersoy, halk kültürü, halk dili, argo

Bu Yayına Atıf Yapanlar