Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI 1
GÖRÜNTÜLEME 48
İNDİRME 41
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Ortaokul Öğrencilerinin Ekran Okumaya Karşı Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Yazar:  
Yıl:  
2018
Özet:

  Ekrandaki bir yazıyı tüm öğeleriyle anlama ve anlamlandırma işlemine ekran okuma denmektedir. Teknolojinin hayatın her alanına girmesiyle birlikte ekran okumanın önemi de hızla artmıştır. Cep telefonu, bilgisayar, kindıl, tablet vs. gibi araçlarla artık her an ve her yerde ekran okuma yapmak mümkündür. Hayatın içinde yoğun şekilde yer alan ekran okuma, eğitimde de önemli bir kavram haline gelmiştir. Eğitim öğretim faaliyetlerinin başarılı olmasında bilişsel becerilerin yanı sıra tutum gibi duyuşsal özellikler de önemlidir. Bu durum ekran okuma konusunda da geçerlidir; bu bakımdan öğrencilerin ekran okumaya karşı tutumları üzerinde çalışılması gereken bir konudur. Nicel olan bu çalışma tarama modelinde yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Uşak ilinde öğrenim gören 211 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma grubu oluşturulurken kolay ulaşılabilirlik ve gönüllülük ilkesi göz önünde bulundurulmuştur. Veriler, Susar Kırmızı (2017) tarafından hazırlanan “Ekran Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği” (EKYÖTÖ) kullanılarak elde edilmiştir. Veriler, cinsiyete, sınıf seviyesine, okudukları toplam sayfa sayısına ve ekran okuma amaçlarına göre incelenmiştir. Verilerin analizi için SPSS 16 paket programı kullanılmış, T testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (One-Way ANOVA) uygulanmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin ekrandan ve kâğıttan okumaya karşı tutumlarında sadece cinsiyet düzeyinde erkekler lehine bir farklılaşma olduğu; sınıf seviyesine, okudukları toplam sayfa sayısına ve ekran okuma amaçlarına göre ise bir farklılaşma olmadığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler:

okuma, ekran okuma, araç, tutum

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler