Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
18

İNDİRME
15

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
HEMŞIRELIK ÖĞRENCILERININ KLINIK EĞITIMINDE KULLANILAN YANSITICI DÜŞÜNME TEKNIĞINE YÖNELIK GÖRÜŞLERININ İNCELENMESI

2018 - Funda Erol -

Özet:Amaç: Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin klinik eğitiminde kullanılan yansıtıcı düşünme tekniğine yönelik görüşlerini incelemek amacıyla yürütülmüştür. Yöntem: Bu araştırmanın örneklemini Sakarya Üniversitesi Hemşirelik Bölümü birinci sınıfta öğrenim gören 41 öğrenci oluşturmuştur. Veriler “ Öğrenci Bilgi Formu” ile “Yansıtıcı Düşünme Tekniğini Değerlendirme Formu”  kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde kategorik veriler için frekans ve yüzdelikler, nicel veriler için aritmetik ortalama±standart sapma (X±SS) kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin büyük bölümü (%92.2) klinik eğitimde bu tekniğin kullanılması ile arkadaşlarının deneyimlerinden öğrendiğini, %82,9’u hemşirelik sürecinde daha analitik ve kritik düşünmesini sağladığını belirtmiştir. Bununla birlikte öğrencilerin %24.4’ü sorunları çözemediğinde kendini hayal kırıklığına uğramış hissettiğini, %19.5’i klinik ortamda anksiyeteye yol açtığını vurgulamış ve bu tekniğin eğitimciler eşliğinde yapılması gerektiğini ifade etmiştir (%73.2). Öğrencilerin yansıtıcı düşünmede yazdıkları olayın/durumların çoğunlukla klinik uygulamada yaşadıkları duygusal tepkiler ile ilgili olduğu saptanmıştır (%23.2). Sonuç: Sonuç olarak, yansıtıcı düşünme tekniğinin klinik eğitiminde kullanılması; öğrencilerin kendi deneyimleri ve arkadaşlarının deneyimlerinden öğrenmesine, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerinin artmasına ve hemşirelik öğrencilerinin karşılaştığı durumları etik açıdan değerlendirmelerine olumlu katkı sağlamıştır. Ancak bu tekniğin öğrencilerde anksiyete yol açması, sorunların çözülememesi durumunda öğrencilerin kendilerini hayal kırıklığına uğramış hissetmeleri gibi olumsuz etkilerinin de olabileceği belirlenmiştir.  

Anahtar Kelime:Hemşirelik, Eğitim

Bu Yayına Atıf Yapanlar