Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI
7

GÖRÜNTÜLEME
27

İNDİRME
18

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
FEN BİLİMLERİ DERSİ ‘MADDENİN DEĞİŞİMİ’ ÜNİTESİ İLE İLGİLİ BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

2018 - Hakan SARAÇ - https://doi.org/10.17240/aibuefd.2018..-388815

Özet:Araştırmanın amacı, beşinci sınıf Fen Bilimleri dersi ‘Maddenin Değişimi’ ünitesine yönelik bir başarı testi geliştirmektir. Bu amaçla ilk olarak kazanımlar belirlenmiş ve bu kazanımlara uygun 55 sorudan oluşan madde havuzu hazırlanmıştır. Fen eğitimi alanında uzman görüşlerine başvurularak soru sayısı 30’a düşürülmüştür. Hazırlanan 30 soruluk test 2014-2015 eğitim öğretim yılında 230 tane beşinci sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Başarı testinin geçerliği ve güvenirliği incelenmiştir. Başarı testinin kapsam geçerliği için belirtke tablosu hazırlanmıştır. Öğrencilerin testte yer alan sorulara verdikleri cevaplar doğrultusunda madde analizi yapılarak, her bir maddenin ayırt edicilik ve güçlük indeksleri ayrı ayrı hesaplanmıştır. Soruların madde ayırt edicilik ve güçlük indeksleri arasında bağımsız gruplar t- testi sonuçlarına da bakılmıştır. Madde analizi sonucunda 2 madde testten çıkarılmış ve 28 sorudan oluşan ‘Maddenin Değişimi’ ünitesi başarı testi oluşturulmuştur. Testin ortalama güçlüğü 0.501, ortalama ayırt ediciliği 0.488 olarak hesaplanmıştır. Başarı testinin güvenirlik analizinde, Kuder Richardson-20 tekniği kullanılmıştır. Hesaplanan güvenirlik katsayısı (r) 0.714 olarak tespit edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelime:Başarı testi, fbilimleri, maddenin değişimi, geçerlik, güvenirlik

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız Kampüs Dışı Erişim için buraya tıklayarak kurumsal E-Mail adresinizi girebilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresinize gelen kod ile Sobiad'a kurum dışından giriş yapabilirsiniz.