Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME 89
İNDİRME 31
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Futbol, Basketbol, Hentbol ve Voleybol Oynayan Genç Erkekler Arasindaki̇ Kemi̇k Mi̇neral Yoğunluk (Kmy) Değerleri̇ İle Spor Yapmayanlarla Karşilaştirilmasi
Yazar:  
Yıl:  
2014
Özet:

Bu çalışmayla, Sportif aktivite, boy, kilo ve yaş ile kemik mineral yoğunluğu (KMY) arasındaki ilişkinin saptanması, ayrıca farklı spor branşlarını (voleybol, basketbol, futbol, hentbol) yapıyor olmanın KMY’ na etki düzeylerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma grubunu Van ilinde öğrenim gören 15-18 yaş arasında toplam 100 öğrenci (20 spor yapmayan, 20 voleybol, 20 basketbol, 20 futbol, 20 hentbol oynayan) oluşturmuştur. Deneklerin KMY değerleri özel bir hastanede DEXA cihazıyla ölçüldü. Ayrıca yaş, boy ve kiloları belirlendi. Bu verilerin istatiksel analizi SPSS 16.0 paket programla bilgisayar ortamında yapıldı. Çalışma sonunda lumbar bölge (L1-L4)  kemik mineral yoğunluk değerlerinin, fiziksel aktivite, boy uzunluğu, vücut ağırlığı ve yaş ile p<0.01 düzeyinde anlamlı ilişki olduğu, Spor yapanların spor yapmayanlara göre yaklaşık % 17 daha fazla KMY değerlerine sahip oldukları tespit edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen spor branşları arasında ise KMY açısından sadece voleybol oynayanlarla hentbol oynayanlar arasında p< 0.05 düzeyinde anlamlı fark olduğu, diğer branşlar arasında anlamlı fark olmadığı gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler:

: Kemik Mineral Yoğunluğu (KMY), Egzersiz, Boy, Kilo ve Yaş

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler