Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
15

İNDİRME
17

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
GAZETELERİN BASILI SÜRÜMLERİNDEKİ FOTOĞRAFLARIN ONLİNE SÜRÜMLERİNDEKİ FOTOĞRAFLARLA KARŞILAŞTIRILMASI: CİNSİYET VE MESLEKİ TEMSİL AÇISINDAN

2011 - Özgü YOLCU - https://doi.org/10.17064/iüifhd.27966

Özet:Haberin toplanmasından redaksiyonuna; üretilmesinden dağıtılmasına dek tüm süreci değiştiren internetin geleneksel kitle iletişim araçlarından farklılıkları bulunmaktadır. Bu süreçte, haberin içeriği ile birlikte sunuş şeklinde de değişiklikler olmaktadır. Gazeteler, basılı sürümlerinin yanı sıra internet ortamında başka bir biçimde daha ortaya çıkarken, hangi değişimleri geçirmektedir? Bu farklılıkları anlamak amacıyla araştırmamızda basılı sürümlerle online sürümler fotoğraflar açısından karşılaştırılmıştır. Fotoğraflarda yer alan kişilerin cinsiyeti ve meslekleri açısından hangi farklılıkların ortaya çıktığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmamızda 2000'li yıllarda gazetelerin basılı ve online sürümlerinde yer alan ‘kişilerin belirgin olduğu fotoğraflar' incelenmiştir. Araştırmamızda var olanın tespit edilmesi amacıyla İçerik Analizi yöntemi kullanılmıştır. 2000 ve 2010 yılları arasındaki 11 yıl süresince gazetelerin basılı sürümlerinin ilk sayfası ile online sürümlerinin ana sayfasından birer örnek alınarak birbirleriyle kıyaslanmıştır. Araştırma kapsamında incelenen fotoğraflarda yer alan kişiler cinsiyet açısından değerlendirildiğinde, 2000 yılından 2010 yılına kadar kadın fotoğrafı sayısı basılı sürümlerde %5, online sürümlerde % 24 oranında artmış olmasına rağmen, her iki sürümde de halen erkek fotoğraflarının kadın fotoğraflarından fazla olduğu görülmektedir. Araştırmada ayrıca görselliğin daha fazla ön plana çıktığı meslekleri yapan kişilerin, gazetelerin online sürümlerindeki yayınlarda daha fazla ön plana çıktığı görülmektedir. Anahtar sözcükler: İnternet, Gazete, Online Sürüm   Abstract: Comparison of photographs in print and online version of newspapers in terms of gender and professions of the people in the photographs The internet, which has changed all processes (from receiving news to editing; from production to distribution), has differences than traditional mass communication media. In this process, together with the presentation form of news and the content may change. Which changes are undergoing with the newspapers as well as printed versions, while shaping in a different form on the internet? In our study, online versions with printed versions were compared in terms of photography in order to understand the differences. It is tried to determine which differences emerged in terms of gender and professions of people in the photographs. In our study, photographs of the people at the printed and online version of newspapers in 2000s, are analyzed. In our study, content analysis method was used in order to determine the existing situation. The first page of the printed versions of newspapers and the home page of the online versions of newspapers in the 11 years between 2000 and 2010, are compared with each other. Although the number of women photographs increased by 5% in print versions and 24% in online versions between 2000 - 2010, the number of men photographs are still more than the women's. In this research, it is also seen that people who has occupations with “visual” characteristic in forefront, take more place in online versions of the newspapers. Key Words: Internet, Newspaper, Online Version

Bu Yayına Atıf Yapanlar