Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 21
 Görüntüleme 84
 İndirme 23
DOĞRUSAL ve DOĞRUSAL OLMAYAN BİRİM KÖK TESTLERİYLE TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK HİSTERİSİNİN TESPİTİ
2018
Dergi:  
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
Yazar:  
Özet:

İşsizlik, Türkiye’de ekonomi gündeminde sürekli tartışılan önemli bir sorun olarak görülmektedir. Son dönemde yeniden çift haneli rakamlara ulaşan işsizliğin yapısı üzerine bir merak söz konusudur. Bu çalışmada, Türkiye’de işsizliğin histeri etkisiyle mi yoksa doğal oran hipotezi ile mi açıklanabilir olduğu araştırılmıştır. 1982-2017 döneminde ele alınan seri için geleneksel doğrusal birim kök testleri ve yapısal kırılmalı birim kök testleri uygulanmıştır. Ayrıca serinin doğrusal olmama ihtimali göz önünde bulundurularak, doğrusal olmayan birim kök testlerine de yer verilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, geleneksel birim kök testlerinden ADF, PP ve KPSS testleri ile ZA ve Lee-Strazicich (2003) yapısal kırılmalı birim kök testleri durağanlığın varlığını ortaya koymuştur. Yani adı geçen testlere göre, Türkiye’de işsizlik için doğal oran hipotezi geçerlidir. Doğrusal olmayan birim kök testlerinden biri olan Kapetanios vd. (2003) testi ise işsizlikte histeri etkisinin olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler:

Unreasonable and unreasonable laboratory tests in Turkey
2018
Yazar:  
Özet:

Unemployment is considered a major issue that is constantly discussed in the economic agenda in Turkey. In recent years, there has been a question of the structure of unemployment that has reaching double-digit numbers. In this study, it has been investigated whether unemployment in Turkey can be explained by the hysterical effect or by the natural rate hypothesis. Traditional linear unit root tests and structural broken unit root tests were applied for the series addressed in the period 1982-2017. Also, taking into account the possibility that the series is linear, the unlinear unit root tests were also included. According to the analysis results, from the traditional unit root tests to the ADF, PP and KPSS tests to the ZA and Lee-Strazicich (2003) structural broken unit root tests have shown the presence of stagnation. According to the test, the natural rate of unemployment in Turkey is applicable. Capetanios vd, one of the non-real unit root tests. The 2003 test showed that there was a hysteric effect on unemployment.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 918
Atıf : 5.282
2023 Impact/Etki : 0.446
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi