Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
62

İNDİRME
35

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ İLE DİĞER FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLARDA ÖĞRENİM GÖREN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

2017 - Servet REYHAN,Yunus Emre YARAYAN -

Özet:Yapılan bu araştırmada beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencileri ile diğer fakülte ve yüksekokullarda öğrenim gören üniversite öğrencilerinin atılganlık düzeylerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmaya Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu‘nda öğrenim gören 83 öğrenci ile diğer fakülte ve yüksekokullarda öğrenim gören 106 öğrenci katılmıştır. Katılımcıların atılganlık düzeylerinin tespit edilmesinde Rathus Atılganlık Envanteri kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22 programında analiz edilmiştir. Rathus Atılganlık Envanterine ilişkin veriler normal dağılım göstermediğinden dolayı ölçek puanlarının katılımcıların yaş gruplarına göre karşılaştırılmasında Kruskal Wallis H testi, cinsiyetlerine ve eğitim gördükleri fakülte türüne göre karşılaştırılmasında ise Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda elde edilen bulgulara göre, üniversite öğrencilerinin atılganlık düzeylerinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında öğrencilerin atılganlık düzeylerinin yaş gruplarına, cinsiyetlerine ve öğrenim gördükleri fakülte/yüksekokul türüne göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir (p>0.05). Bu doğrultuda üniversite öğrencilerinin atılganlık düzeyleri üzerinde sosyo-demografik değişkenlerin anlamlı bir etkiye sahip olmadığı söylenebilir.

Anahtar Kelime:Üniversite Öğrencileri, Atılganlık, Demografik Özellikler

Bu Yayına Atıf Yapanlar