Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI
2

GÖRÜNTÜLEME
24

İNDİRME
25

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
DOĞA EĞITIMI TABANLI SERBEST ZAMAN ETKINLIKLERININ ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ DENETIM ODAĞI ÜZERINE ETKISI

2016 - Güçlü Özen,Şerife Vatansever -

Özet:Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin katıldıkları doğa eğitimi tabanlı serbest zaman etkinliklerinin onların denetim odağı üzerine etkisini belirlemektir. Doğa eğitimi tabanlı serbest zaman etkinliklerini, katılımcıları kendi sınırlarını ve diğerlerini tanıma fırsatları yaratan, onu pasif değil aktif kılan ve yaşayarak öğrenmesine yol açan sportif bir etkinliğin öte bir öğrenme noktası olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmada ön test –son test kontrol gruplu deneme modeli kullanılmıştır. Çalışmaya 240 öğrenci ( 140 erkek- 100 kadın) katılmış ve rastgele yöntem ile grup ikiye bölünmüştür. Grubun yaş ortalaması 21.58±2.52. Deneme grubu haftada iki gün, toplamda doksan gün süren bir uygulamaya katılmıştır. Bu süre zarfında kontrol grubu herhangi bir aktiviteye katılmayıp normal yaşantısına devam etmiştir. Veri toplamak için Rotter (1966)’in İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği kullanılmıştır Yapılan istatistiksel analizler sonucunda, kontrol ve deneme grubu ön testleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05). Kontrol grubu ön test-son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamış (p>0.05); deneme grubu ön test-son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). Cinsiyet bağımsız değişkeni açısından ön test, son test ve farkların farkı puanları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05). Sonuç olarak, doğa eğitimi tabanlı serbest zaman etkinliklerinin katılımcıların denetim odağı üzerinde dıştan içe doğru bir harekete sebep olduğu, bu durumunda olumlu olarak algılanabileceği söylenebilir. Cinsiyet farklılığının eğitim çıktıları üzerinde etkisi olmadığı ve kadın ve erkek katılımcılar için uygun hazırlandığından bahsedilebilir.

Anahtar Kelime:Denetim odağı, serbest zaman etkinliği, yaşayarak öğrenme

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.