Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 7
 Görüntüleme 258
 İndirme 62
 Sesli Dinleme 1
İZMİR İKTİSAT KONGRESİ’NİN TÜRK DIŞ POLİTİKASININ İNŞASINDAKİ ROLÜ
2017
Dergi:  
Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Yazar:  
Özet:

Amaç: Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş süreci açısından oldukça kritik bir öneme sahip olan “İzmir İktisat Kongresi”ni yalnızca bir iktisadi kongre olarak değil, kurucu iradenin iktisadi politikalarının yanı sıra özellikle de dış siyasal gelişmeler bağlamında incelemek ve bu kongreyi farklı bir açıdan değerlendirmek amaçlanmaktadır. Yöntem: İzmir İktisat Kongresi, öncesi ve sonrasıyla bit bütün olarak daha geniş bir tarihsel perspektifte incelenmiştir. Bu inceleme yapılırken birincil el kaynaklar doğrudan referans alınarak söylem analizi yapılmıştır.  Birincil kaynaklar üzerinden yapılan söylem analizi, yorumsamacı yöntemle daha geniş bir perspektif içinde incelenmiştir. Bulgular: İzmir İktisat Kongresi’nin yalnızca bir iktisat kongresi olmadığı ve kurucu iradenin aldığı iktisadi kararların devletin siyasal örgütlenmesi açısından daha kritik bir öneme sahip olduğu bulunmuştur. Bunun yanı sıra kuruluş sürecinde olan Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politika ilkelerinin şekillenmesinde İzmir İktisat Kongresi’nin dış politikadaki rolü ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler:

the role of izmir iktisat congress on the construction of turkish foreign policy
2017
Yazar:  
Özet:

the aim is to examine the “izmir iktisat congress” which is quite critical in terms of the establishment process of the turkish republic of turkey, not only as a iktisadi congress, but also the constituent will’ iktisadi policies, as well as in the context of external political developments and to evaluate this congress in a different context, the method was examined in a broader historical perspective with the prior and after this review, while the primary hand resources are directly referenced by the analysthesia analysis of the findings made through primary resources, as well as a broader policy of the findings of foreign policy, and a broader of the political organization

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 252
Atıf : 1.250
2023 Impact/Etki : 0.304
Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi