Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI 2
GÖRÜNTÜLEME 85
İNDİRME 47
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
İlkokula Devam Eden Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Ailelerin Çocuklarının Eğitimlerine Katılımlarının İncelenmesi
Yazar:  
Yıl:  
2017
Özet:

Çocukların her türlü bakım ve eğitimden birincil derecede sorumlu kurumların başında aileler gelmektedir. Ailelerin evde ve okulda çocuklarının eğitimlerine katılımları kaliteli bir eğitime ulaşmanın ölçütleri arasında yer almaktadır. Özel gereksinimli çocukların eğitim programlarının hazırlanması ve programlarının istenilen hedeflere ulaşmasında ailelerin katılımı önemli bir rol oynar. Özel gereksinimli çocukların eğitiminde aile katılımının öneminden hareketle yapılan bu çalışmada ilkokula devam etmekte olan özel gereksinimli çocuğa sahip 570 ailenin çocuklarının eğitimlerine katılımları, eğitim ve sosyo-ekonomik durumlarının katılımları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmada betimsel çalışma yöntemi ve tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmada veriler kişisel bilgi formu ve Aile Katılım Ölçeği (AKÖ) kullanılarak toplanmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre çalışmaya katılan ailelerin % 83’ü anne , % 17’si babalardan oluşmaktadır. Ailelerin çocukların eğitimlerine katılımlarının AKÖ aldıkları toplam puanlara göre ailelerin % 30,4’ünün düşük, % 36’sının orta, % 33,7’sinin ise yüksek katılıma sahip olduğu görülmüştür. Ailelerin AKÖ’nün alt ölçeklerine verdiği cevapların sonuçları ayrı ayrı incelendiğinde ailelerin ev temelli katılımları % 27,7’sinin düşük, % 38,6’sının orta, % 33,7’sinin yüksek katılım puanına sahip olduğu görülmüştür. Okul temelli katılımları % 32,6’sının düşük, % 37’snin orta, % 30,4’ünün yüksek katılım puanına sahip olduğu, ailelerin okul- aile işbirliği temelli katılımlarının ise % 32,1’inin düşük, %30,7’sinin orta, % 37,2’sinin yüksek katılım puanına sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ailelerin eğitim ve sosyo-ekonomik durumlarının katılımlarında etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Özel gereksinimli çocuklar, aile katılımı, ilkokul, ev temelli katılım, okul temelli katılım

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler