Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI 72
GÖRÜNTÜLEME 61
İNDİRME 46
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
İşbirlikli Öğrenmenin 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen Dersine Karşı Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi
Yazar:  
Yıl:  
2005
Özet:

Bu çalışmanın amacı yaparak-yaşayarak fen etkinliklerinin işbirlikli öğrenme yaklaşımı ve öğretmen merkezli öğretim yaklaşımı ile verilenesinin, ilköğretim sekizinci sınıfların öğrencilerinin fen dersine karşı tutumlarına etkileri incelenmesidir. Çalışmanın örneklemini, aynı fen öğretmeninin eğitim verdiği bir ilköğretim okulun, iki ayrı sınıfında okuyan, 55 sekizinci sınıf öğrencisi oluşturulmuştur. Çalışma, 2003- 2004 öğretim yılıının bahar döneminde, 15 hafta uygulanmıştır. Sınıflar rasgele deney ve kontrol grubu olarak seçilmiştir. Deney grubunda, yaparak-yaşayarak fen etkinlikleri, işbirlikli öğrenme yaklaşımı ile, kontrol grupları, aynı etkinlikler öğretmen merkezli öğretim yaklaşımı ile uygulanmıştır. Yaparak- yaşayarak fen etkinliklerinin işbirlikli öğrenme yaklaşımı ile yapılmasının, ilköğretim 8. sınıf öğrencilerin fen dersine karşı tutumlarına etkisini belirlemek için, deney ve kontrol gruplarına Fen Tutum Ölçeği (FTÖ) ön ve son testlerine uygulanmıştır. Sonuç test etmek için betimlemeli istatistik ve genel değişkenli varyantlar. Çalışma öncesunda, öğrencilerin ön-FTÖ puanları ortak değişken olarak kullanıldığında, deney ve kontrol grubunun son-FTÖ puanlarının ortalamaları arasında istatistiksel olarak, deney grubu lehine anlamlı bir farkı tespit edilmiştir. Ayrıca, kontrol oğlu-FTÖ puanlarının ortalamaları arasında istatistik olarak anlamlı bir fark yokken, deney grubundaki kız ve erkek öğrencilerin son-FTÖ puanlarının ortalamaları anlamısız bir fark vardır. Bu çalışmanın bulguları ve literatürde bu konu ile ilgili mülkiyet çalışmaları, öğrencilerin fen dersine karşı olumlu tutum geliştirilebilir hale getirmek için gerekenler tartılacak, bazı tavsiyelerin bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler:

Tutum, yaparak-yaşayarak fetkinlikleri, işbirlikli öğrenme, öğretmmerkezli öğretim

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler