Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI
2

GÖRÜNTÜLEME
77

İNDİRME
27

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
ÇOCUKLARIN BILIM İNSANLARI VE İCATLARINA YÖNELIK FIKIRLERININ OLUŞUMUNDA DRAMA YÖNTEMININ ETKISINI İNCELEMEK

2016 - Arzu Akar Gençer - https://doi.org/10.17051/io.2016.66263

Özet:Bu çalışmada, drama yöntemi kullanılarak çocukların drama çalışmaları öncesi ve sonrası bilim adamlarına ve icatlarına yönelik düşünceleri arasında fark olup olmadığı incelenmiştir. Bu amaca yönelik olarak konuyla ilgili 3 saatlik yaratıcı drama eğitim programı tasarlanmış ve tasarlanan eğitim programı çocuklara uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemini 2013-2014 Eğitim Öğretim yılında Ankara ve Kırklareli illerinde okul öncesi kurumlarına devam eden 6 yaş 59 kız ve 39 erkek olmak üzere toplam 98 çocuk oluşturmaktadır. Araştırma; beş grupla öntest-sontest deneme modelli bir çalışma olarak desenlenmiştir. Drama çalışmaları öncesi ve sonrası, çocukların ‘Bilim İnsanlarına’ ilişkin düşünceleri arasındaki farklılıkları ölçmek amacıyla, drama çalışmaları öncesi ve sonrasında her bir çocuk için anket uygulanmıştır. Öntest-sontest uygulaması sonucu çocukların bilim insanları ve icatlarına yönelik cevaplarında, sontest lehine anlamlı farklılıklar görülmüştür. Araştırma sonunda elde edilen bulgulara göre, yaratıcı drama yöntemi sayesinde katılımcıların bilim adamlarının kim olduğuna, neler yaptıklarına, bilim adamlarının neleri icat ettikleri ile ilgili konularda fikir sahibi oldukları söylenebilir.

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.