Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME 180
İNDİRME 14
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Karaciğer Metastatik Tümörlerinde Cerrahi Deneyimlerimiz
Yazar:  
Yıl:  
2018
Özet:

Giriş: Karaciğerin en sık görülen malign tümörleri, sekonder(metastatik)tümörler olup primer tümörlerden yaklaşık 20 kat fazla görülmektedir. Karaciğerin metastatik tümör rezeksiyonlarında ilk sırayı kolorektal kanserler almakta olup; çalışmamızda literatür verilerine katkı yapmayı amaçladık. Gereç-Yöntem: YYÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD'nda 2010-2018 tarihleri arasında primer cerrahisi ile eş zamanlı karaciğer metastazektomi ve kese tümörü tanısı ile yatak rezeksiyonu uygulanan hastaların verileri retrospektif olarak incelendi. Olguların yaşı, cinsiyeti, olguların uygulanış özelliği (elektif/acil), primer tümör organı, Karsinoembriyojenik Antijen(CEA) düzeyi, karaciğerin hangi segment/segmentlerde metastaz olduğu, patoloji tanı ve cerrahi sınır pozitifliği ve olguların yatış süreleri değerlendirildi. Bulgular: Çalışmamızda 19 olgunun verileri değerlendirildi. 3 olguya acil cerrahi uygulanıp, kalan olgulara elektif cerrahi yapılmıştır. Olguların ortalama yaşı 62,4±11,6 yaş(42-79 yaş) olup; 9 olgu erkek,10 olgu kadın (E:K=0,9) cinsiyette idi. 5 olguya kese tümörü nedeniyle karaciğer yatak rezeksiyonu ve 14 olguya metastazektomi uygulandı. Metastazektomi olgularının %47,3(n=9)’ünde kolon tümörü, %15,7(n=3)’sinde mide tümörü ve %5,2(n=1)’sinde leiomyosarkom primer tümör odağı olduğu tesbit edildi. Olguların %68,4(n=13)’ünde CEA düzeyi yüksek bulundu. CEA düzeyi normal olguların preoperatif değerlendirilmesinde 3’ünde kese tümörü, 1’inde mide tümörü ve 1’inde leiomyosarkom metastazı düşünülmesi üzerine cerrahi uygulanmıştır. 6 olgunun patoloji materyalleri benign olarak gelmiştir. Olguların 7’sinde sol lob metastazı, 1’inde eş zamanlı sol lob ve kaudat lob metastazı, 5’inde sağ lob metastazı, 5’inde karaciğer yatak rezeksiyonu ve 1’inde yatak rezeksiyonu yanında sol lob metastazı mevcut olup usulüne uygun cerrahileri uygulanmıştır. 9 olgunun patolojisi adenokanser metastazı ile , 1’i hepatoselüler kanser metastazı ile , 2’si kist hidatik ile , 7’si normal karaciğer dokusu ile uyumlu olarak değerlendirildi. 2 olgunun cerrahi sınırı pozitif olarak gelmiştir. Hastaların ortalama yatış süresi 14,1 ± 5,8 gün (7-27 gün)idi. Olguların tümü komplikasyonsuz taburcu edilmiştir. Tartışma-Sonuç: Çalışmamızda, kolorektal kanser metastazlarının en sık olduğunu görmekteyiz. CEA düzeyi olgularımızın çoğunda yüksek olarak bulunup; karaciğer metastazlarında prognostik bir gösterge olup olmadığının değerlendirilmesi için daha fazla sayıda olguya ihtiyacımız bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Adenokanser,Karaciğer,Karsinoembriyojenik Antijen(CEA),Metastaz.

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler