Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI
5

GÖRÜNTÜLEME
82

İNDİRME
37

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
SOSYAL BILGILER ÖĞRETMEN ADAYLARINA GÖRE SOSYAL MEDYADA DEĞERLER

2017 - Hıdır Karaduman,Tuba Çengelci Köse,Önder Eryılmaz - https://doi.org/10.17569/tojqi.266028

Özet:Bu araştırmanın amacı sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal medyadaki değerlerini ve bu değerlerini nasıl yansıttıklarını belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı kapsamında fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını Türkiye’de bir devlet üniversitesinde Eğitim Fakültesinde Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programına devam eden öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma verileri 12 öğretmen adayı ile gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla elde edilmiş ve verilerin analizinde tümevarımsal analiz yaklaşımı benimsenmiştir. Araştırma sonunda öğretmen adaylarına göre bireylerin sosyal medyada ihmal ettikleri değerler “saygı”, “özel yaşamın gizliliği”, “tarafsızlık”, “sabırlı olma” ve “etik değerler” biçiminde sıralanmıştır. Bireylerin yansıttıklarını düşündükleri değerler arasında ise öncelikli olarak “dayanışma”, “saygı”, “yardımseverlik”,  “duyarlılık” ve “sevgi” değerinin bulunduğu belirlenmiştir. Öğretmen adayları kendilerinin sosyal medyada ihmal ettiği değerleri “etik değerler”, “sabırlı olma”, “tarafsızlık”, “vatanseverlik”, “başkalarını düşünme” ve “duyarlılık” olarak belirtmiştir. Sosyal medyada yansıttıklarını düşündükleri değerlerin başında ise “saygı”, “duyarlılık”, “etik değerler”, “yardımseverlik” ve “dürüstlük” gelmektedir. Araştırmada elde edilen sonuçlar ışığında sosyal medyada değerlerin yansıtılması konusunda öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelime:Sosyal bilgiler, değerler, sosyal medya

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.