Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 3
 Görüntüleme 65
 İndirme 40
 ASOS İndeks 1
Örgütsel Adalet Algisinin Örgütsel Performans Üzeri̇ne Etki̇si̇: Emni̇yet Teşki̇lati Örneklemi̇
2016
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmanın ilk bölümünde örgütsel adalet algısı açıklanmaktadır. Örgütsel adalet çalışmalarının Adams’ın 1965’li yıllarda yapmış olduğu çalışmaya kadar gittiği görülmektedir. Örgüt içinde sosyal ve ekonomik olarak gerçekleşen karşılıklı iletişimin sonucunda algılanan adalet, çalışanların amirleriyle, çalışma arkadaşlarıyla ve sosyal sistem olan örgütle ilişkilerini içeren bir kavram olarak açıklanmıştır. Örgütsel adalet algısı göreceli bir kavramdır. Örgütsel adalet algısının göreceli olmasının nedenleri; bireysel yargıların farklılıkları ve ideal olan adalete ulaşma çabalarıdır. Örgütsel adalet algılarının boyutları; dağıtımsal, işlemsel ve etkileşimsel olarak üç alt başlıkta incelenmiştir. Ayrıca örgütsel adalet algısının öncülleri olan, liderlik, güven ve kontrol başlıkları da açıklanmaktadır. İkinci bölümde örgütsel performans kavramı açıklanmıştır. Bir kurum ya da işletmenin performansı, belirlenen bir zaman diliminin sonucunda oluşan çıktı ya da çalışmanın sonucuna göre işletmenin amacının veya görevinin yerine getirilmesidir. Örgütsel performansın temel unsurları; kurumsal performans, takım performansı ve bireysel performans olarak belirtilirken, performansınyaygın unsurları ise, verimlilik, etkinlik, etkililik, ekonomiklik, karlılık ve kalite olarak sayılmaktadır. Örgütsel adalet algısının, örgütsel performans üzerine etkisi araştırıldığında; örgütsel adaletin yüksek olduğu örgütlerde performansın da arttığı gözlemlenmektedir. Son bölümde ise polislerin örgütsel adalet algısının, örgütsel performans üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Demografik değişkenler ve dağıtımsal, işlemsel ve etkileşimsel adalet algısının üzerindeki etkileri ele alınmıştır. Yapılan anket çalışması Adana ilinde görev yapan 105 emniyet görevlisini kapsamaktadır yapılmıştır. Anket yönetimi olarak 5 li Likert Anket çalışması uygulanmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler