Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 6
 Görüntüleme 59
 İndirme 25
 ASOS İndeks 2
 BookCites İndeks 2
Li̇derli̇k Tarzlarinin Örgütsel Sessi̇zli̇k ve Tükenmi̇şli̇k Düzeyi̇ Üzeri̇ne Etki̇si̇: Bi̇r Alan Araştirmasi
2016
Yazar:  
Özet:

Araştırmada öncelikle liderlik, örgütsel sessizlik ve tükenmişlik kavramları açıklanmıştır. Bunun sonrasında liderlik tarzlarının örgütsel sessizlik ve tükenmişlik düzeyi üzerine etkisi araştırılmıştır. Araştırmada bankacılık sektöründeki liderlik tarzlarının, örgütlerde olumsuz sonuçlara yol açan örgütsel sessizlik ve tükenmişlik düzeyini nasıl etkileyeceğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın örneklemi Marmara bölgesindeki bankaların çeşitli il ve ilçelerinden ulaşılan 680 işgörendir. Araştırmada 46 soruluk liderlik ölçeği, 30 soruluk örgütsel sessizlik ölçeği ve 22 soruluk Maslach tükenmişlik ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada frekans analizi, faktör analizi, güvenirlik testi ve çoklu regresyon testleri uygulanmıştır. Sonuç olarak dönüştürücü liderlik tarzı örgütsel sessizliğin üç alt boyutunu da negatif yönde etkilemektedir. Laissez-faire liderlik tarzı ve otoriter liderlik tarzı örgütsel sessizliğin üç alt boyutunu da pozitif yönde etkilemektedir. Dönüştürücü liderlik tarzı hem duygusal tükenmeyi hem de duyarsızlaşmayı negatif yönde etkilemektedir. Laissez-faire liderlik tarzı duygusal tükenme ve duyarsızlaşmayı pozitif olarak etkilemektedir. Otoriter liderlik tarzı duygusal tükenmeyi pozitif olarak etkilemektedir. Hem dönüştürücü liderlik tarzı hem de otoriter liderlik tarzı kişisel başarıyı pozitif olarak etkilemektedir. Laissez-faire liderlik tarzı kişisel başarıyı negatif yönde etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler