Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI
2

GÖRÜNTÜLEME
22

İNDİRME
15

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
ÖĞRETMEN -ÇOCUK İLIŞKISININ OKUL ÖNCESI DÖNEM ÇOCUKLARIN SOSYAL YETKINLIK VE DAVRANIŞLARI, SOSYAL PROBLEM ÇÖZME BECERILERINI YORDAYICI ETKISININ İNCELENMESI

2016 - Esra DERELİ -

Özet:Bu araştırmanın amacı öğretmen-çocuk ilişkisinin çocukların sosyal yetkinlik ve sosyal problem çözme becerilerini yordayıp yordamağını incelemektir. Araştırma tarama modellerinden ilişkisel tarama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 4-5 yaş aralığında 167 çocuk oluşturmaktadır.  Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu;  Öğretmen  – Çocuk İlişkisi Ölçeği; Okul Öncesi Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme–Ebeveyn Formu Ölçeği ve Wally Çocuk Sosyal Problem Çözme Dedektif Oyun Ölçeği kullanılmıştır. Veriler pearson korelasyon katsayısı ve çoklu regresyon analizi ile sınanmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmen-çocuk ilişkileri alt boyutları ile sosyal yetkinlik ve davranışları, sosyal problem çözme becerileri alt boyutları arasında anlamlı düzeyde ilişki bulunmuştur. Ayrıca öğretmen-çocuk ilişkisi alt boyutlarının sosyal yetkinlik ve davranışları, sosyal problem çözme becerileri alt boyutlarını anlamı düzeyde yordadığı bulunmuştur. 

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız Kampüs Dışı Erişim için buraya tıklayarak kurumsal E-Mail adresinizi girebilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresinize gelen kod ile Sobiad'a kurum dışından giriş yapabilirsiniz.