Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
24

İNDİRME
20

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
ÖĞRETMEN ADAYLARININ MOBİL ÖĞRENİME YÖNELİK TUTUMLARININ TEKNOPEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

2017 - Mustafa YAĞCI - https://doi.org/10.21764/maeuefd.295244

Özet:Mobil öğrenme çok çeşitli öğretim yaklaşımlarını destekler ve bireyselleştirilmiş öğretimde kullanılacak niteliktedir. Teknoloji ile eğitimin entegrasyonu teknoloji bilgisi ve pedagojik bilgi arasındaki ilişkinin kurulmasına bağlıdır. Bu çalışmanın amacı; öğretmen adaylarının mobil öğrenmeye yönelik tutumları ile teknopedagojik eğitim yeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Betimsel tarama modeli ile yürütülen araştırmanının çalışma grubunu 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar döneminde iki tane Devlet Üniversitesinin 10 farklı öğretmen yetiştirme programının son sınıflarında öğrenim gören toplam 397 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Sonuçlar; öğretmen adaylarının teknopedagojik alan bilgisi açısından kendilerini ileri düzeyde yeterli gördüklerini, mobil öğrenmeye yönelik tutumlarının ise orta düzeyde olduğunu göstermektedir. Öğretmen adaylarının mobil öğrenmeye yönelik tutumları ve teknopedagojik alan bilgileri ile cinsiyet ve bölüm değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Araştırmada elde edilen bulgular öğretmen adaylarının teknopedagojik alan bilgileri ile mobil öğrenmeye yönelik tutumları arasında pozitif yönde ve orta düzeyde bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur.

Anahtar Kelime:Eğitimde teknoloji entegrasyonu; mobil öğrenme; teknopedagojik alan bilgisi; öğretmadayları

Bu Yayına Atıf Yapanlar