Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI 1
GÖRÜNTÜLEME 515
İNDİRME 53
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Yaparak Yaşayarak Öğrenme Etkinliklerinin Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becelerine Etkisi
Yazar:  
Yıl:  
2007
Özet:

1 Bu çalışmanın amacı, yaparak-yaşayarak öğrenme etkinliklerinin işbirlikli öğrenme yaklaşımı ve öğretmen merkezli öğretim yaklaşımı ile uygulanmasının ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerine etkisinin incelenmesidir. Çalışmanın örneklemini aynı fen bilgisi öğretmeninin eğitim verdiği bir ilköğretim okulunun iki ayrı sınıfındaki 55 adet S. Slmf Öğrencisi oluşturmuştur. Sınıflar rastgele deney ve kontrol grubu olarak seçilmiştir, Deney grubunda, yaparakyaşayarak öğrenme etkinlikleri, işbirlikli öğrenme yaklaşımı ile, kontrol grubunda ise, aynı etkinlikler öğretmen merkezli öğretim yaklaşımı ile uygulanmıştır. Her iki gruba da Bilimsel Süreç Beceri testi ön ve son test olarak uygulanmıştır. Sonuçları test etmek için betimlemeli istatistik ve ortak değişkenli varyans analizi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, deney ve kontrol grubunun son-bilimsel süreç testinden aldıklan puanların ortalamaları arasında istatistiksel olarak, deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir

Anahtar Kelimeler:

Bilimsel süreç becerileri, yaparak—yaşayarak öğrenme etkinlikleri, işbirlikli öğrenme, öğretmmerkezli öğretim

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler