Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Atıf Sayısı 17
Görüntüleme 146
İndirme 50
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Risk Alma Eğilimi ve Başarma İhtiyacının Girişimcilik Potansiyeline Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
Yazar:  
Yıl:  
2016
Özet:

Bu araştırmada girişimci kişilik özelliklerinden risk alma eğilimi ve başarma ihtiyacının girişimcilik potansiyeli üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik bir devlet üniversitesinin meslek yüksekokulunda 2015-2016 akademik yılında öğrenim gören 475 öğrenci üzerinde kolayda örnekleme yöntemi benimsenerek, yüz yüze ve online (mail yoluyla) anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Risk alma eğilimi, başarma ihtiyacı ve girişimcilik potansiyelini ölçmek amacıyla toplamda 24 ifaden oluşan 5’li Likert tipi ölçek kullanılarak elde edilen veriler, SPSS 23.0 ve AMOS 23.0 istatistiki analiz paket programlarında analize tabi tutulmuştur. Ölçeklerin her birine ait tek boyutlu yapıları ortaya koymak amacıyla Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ve araştırmanın hipotezlerini test etmek amacıyla ise Çok Değişkenli Regresyon Analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bulguları, girişimci kişilik özelliklerinden başarma ihtiyacı (β = 0.42, p<0.01) ve risk alma eğiliminin (β = 0.41, p<0.01) girişimcilik potansiyeli üzerinde pozitif etkilerinin olduğu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Girişimcilik Potansiyeli, Risk Alma Eğilimi, Başarma İhtiyacı

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler