Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI
4

GÖRÜNTÜLEME
14

İNDİRME
16

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
BEDEN EĞITIMI ÖĞRETMENLERININ FIZIKSEL SAYGI DÜZEYLERININ İNCELENMESI

2016 - Aydın KARAÇAM,Niyazi Sıdkı ADIGÜZEL -

Özet:Bu araştırmanın amacı beden eğitimi öğretmenlerinin fiziksel saygı düzeylerinin bazı demografik değişkenler açısından incelemektir. Araştırma tarama modelinin kullanıldığı betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Türkiye’nin 22 farklı ilinde görev yapan beden eğitimi öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmaya 68 erkek ve 45 bayan olmak üzere toplam 113 beden eğitimi öğretmeni katılmıştır. Araştırmada erişilebilir örneklem yöntemiyle örneklem seçilmiştir. Araştırmada beden eğitimi öğretmenlerinin fiziksel saygı düzeylerini belirlemek için Confalonieri, Gatti, Ionio ve Traficante (2008) tarafından kısa formu oluşturulan ve Karaçam (2016) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan “Fiziksel Saygı Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesi SPSS 21 programı kullanılarak yapılmıştır. Araştırmada ikili karşılaştırmalarda t-testi, çoklu karşılaştırmalarda ANOVA ve Kruskal-Wallis testi kullanılmıştır. Beden eğitimi öğretmenlerinin fiziksel saygı düzeyi çalışılan kurumun kademesine göre ortaokulda öğretmenlik yapanlar lehine anlamlı fark bulunmuştur. Beden eğitimi öğretmenlerinin fiziksel saygı düzeyi spor yapma sıklığı değişkenine göre spor yapma sıklığı yüksek olanlar lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Beden eğitimi öğretmenlerinin fiziksel saygı düzeyi BKİ değişkenine göre kilosu normal olanlar ve zayıf olanlar lehine anlamlı farklılık göstermektedir. Beden eğitimi öğretmenlerinin fiziksel saygı düzeyi cinsiyet, çalıştığı kurum türü ve yaş değişkenine göre anlamlı farklılık göstermemektedir. Anahtar kelime: Beden eğitimi öğretmeni, Fiziksel saygı

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız Kampüs Dışı Erişim için buraya tıklayarak kurumsal E-Mail adresinizi girebilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresinize gelen kod ile Sobiad'a kurum dışından giriş yapabilirsiniz.