Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
60

İNDİRME
33

SESLİ DİNLEME
2
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON ALAN HASTALARIN FIZIKSEL AKTIVITE DÜZEYLERI ILE SAĞLIKLI YAŞAM DAVRANIŞI BIÇIMLERI ARASINDAKI İLIŞKININ İNCELENMESI

2017 - Melike TAŞBİLEK YONCALIK,Emrah ASLAN,Mustafa YAKA -

Özet:Bu çalışmada fizik tedavi ve rehabilitasyon alan hastaların, fiziksel aktivite düzeyleri ile sağlıklı yaşam davranışı biçimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma Kırıkkale’de bulunan özel bir tıp merkezinde fizik tedavisi hizmeti alan 29 kadın, 12 erkek olmak üzere toplam 41 kişi üzerinde yapılmış tanımlayıcı bir çalışmadır. Çalışma kapsamında hastanede tedavi görev fizik tedavi hastalarına kişisel bilgi formu, Bahar ve diğ. (2008) Türkçeye uyarlamasına yönelik geçerlilik ve güvenirlik çalışmasını yaptıkları Walker ve Hill-Polerecky (1996) tarafından geliştirilmiş Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği-II ve uluslararası fiziksel aktivite anketi (kısa form) doldurtularak veriler toplanmıştır. Veriler SPSS 18 paket programı ile değerlendirilmiştir.  Shapiro-Wilk testi ile sınanan verilerin analizinde,  parametrik olmayan testlerden Kruskal-Wallis, Mann-Whitney-U testleri uygulanmıştır. Sonuç olarak; Katılımcıların benden kitle indeksine göre 18 kişi ideal kiloda, 12 si fazla kilolu ve 11 kişinde obez olduğu görülmektedir. Çalışan hastaların fiziksel aktivite alt boyutunda ve MET değerlerinde, çalışmayanlara göre anlamlı derecede yüksek puan aldıkları görülmektedir. Erkek hastaların fiziksel aktivite düzeylerinin (MET) anlamlı derecede kadınlardan daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Fiziksel aktivite düzeylerine göre hastaların sağlıklı yaşam biçimi davranışlarında anlamlı farklılık bulunmamıştır.

Anahtar Kelime:Fiziksel aktivite, Sağlıklı yaşam davranışı, Fizik tedavi rehabilitasyon

Bu Yayına Atıf Yapanlar