Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 69
 Görüntüleme 61
 İndirme 29
 ASOS İndeks 9
 BookCites İndeks 9
Di̇cle Üni̇versi̇tesi̇ Eği̇ti̇m Fakültesi̇ ve Fen-edebi̇yat Fakültesi̇ Ki̇mya Son Sinif Öğrenci̇leri̇ni̇n Kaygilarini Etki̇leyen Etmenler
2007
Yazar:  
Özet:

Bireyin kendini bulduğu, kendini tanıdığı, değerlendirdiği ve gelişmeye başladığı üniversite yılları birey için son derece önemlidir. Bu dönemde yaşanan; örseleyici yaşantılar, olumsuz etkilemeler, büyük beklentiler, gelecekle ilgili düşler bireyde kaygıya neden olmaktadır. Bu kaygılı durum, kişinin eğitim ve öğretim sürecini de etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı, son sınıf öğrencilerinin fakülte, cinsiyet, okuldaki başarı düzeyi, arkadaşlık ilişkilerinin yeterlilik derecesi, çalışmak istediği meslek, ailenin tutumu ve ekonomik düzeyin kaygı düzeyini nasıl etkilediğini incelemektir. Bilgi toplama amacıyla, C.D. Spielberger ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş olan ve Hacettepe Üniversitesi Psikoloji bölümünde Öner ve Lecompte (Öner, 1998) tarafından Türkçe' ye uyarlanan "Kendini Değerlendirme Anketi" ve "Kişisel Bilgi Anketi " kullanılmıştır. Araştırma 2003-2004 öğretim yılında Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi O.Ö.F.M.A.E. Bölümü Kimya Anabilim Dalı ve Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü son sınıf öğrencilerini kapsamaktadır. Bu araştırmanın evrenini toplam 66 öğrenci oluşturmaktadır. Ancak uygulanan anketin 58’i geçerli sayılmıştır. Elde edilen veriler düzenlenerek istatistik analizlerden geçirilmiştir. Analiz sonucu, Eğitim ve Fen Fakültesi son sınıf öğrencilerinin kaygı düzeyinin fakülte, cinsiyet, okuldaki başarı, okuldaki arkadaşlık ilişkileri, çalışmak istediği meslek değişkenlerinden etkilendiği; ana baba tutumu ve ekonomik durum değişkenlerinden etkilenmediği gözlenmiştir

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
KURUMDISIERISIM
Benzer Makaleler