Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI 8
GÖRÜNTÜLEME 71
İNDİRME 38
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Öğretmen Adaylarının Disiplin Öz-Yeterlik Algılarının Sınıf Yönetimi Profillerine Göre Analizi
Yazar:  
Yıl:  
2014
Özet:

Bu araştırmanın temel amacı; öğretmen adayların disiplin öz-yeterlik algılarını sınıf yönetimi profillerine göre analiz etmektir. Araştırma tarama modeline göre hazırlanmıştır. Araştırmaya toplam 165 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada disiplin öz-yeterlik algısını belirlemek amacıyla disiplin yeterlik ölçeği, sınıf yönetimi profillerini belirlemek için ise sınıf yönetimi profili ölçeği ve görüş belirtme formu kullanılmıştır. Disiplin yeterlik ölçeğinin geneline ait Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.87 olarak hesaplanırken, disiplin konusunda öğretim yeterliği boyutu için 0.82 ve disiplin konusunda kişisel yeterlik boyutu için 0.77 olarak hesaplanmıştır. Sınıf yönetimi profili ölçeğinin genelinin Cronbach Alpha güvenirlik değeri 0.88 olarak hesaplanırken, otoriter sınıf yönetimi profili için 0.80, takdir edilen sınıf yönetimi profili için 0.79, başıboş sınıf yönetimi profili için 0.82 ve aldırmaz sınıf yönetimi profili için ise 0.81 olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistiklerin yanında, bağımsız gruplar için t-testi, Kay-Kare testi ve Pearson korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Araştırma sonunda elde edilenönemli sonuçlar şunlardır; öğretmen adaylarının disiplin öz-yeterlik algılarının iyi düzeyde olduğu belirlenmiştir. Öğretmen adaylarınınfazla otoriter sınıf yönetimi profilini kullanmayı tercih ettikleri tespit edilmiştir. Disiplin öz-yeterlik algılarının kız öğretmen adayları yönünde anlamlı farklılık gösterdiği belirlenirken, genel akademik başarı düzeyi açısından anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir. Diğer taraftan sınıf yönetimi profillerinin hem cinsiyete göre hem de genel akademik başarı düzeyine göre anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının disiplin özyeterlik algılarının sınıf yönetimi profillerine göre istatistiksel olarak anlamlı değişiklik gösterdiği ortaya çıkmıştır. Öğretmen adaylarının disiplin özyeterlik algılarıyla sınıf yönetimi profilleri arasında p 0.01 ve p

Anahtar Kelimeler:

öz-yeterlik, disiplin öz-yeterlik algısı, sınıf yönetimi, sınıf yönetimi profili

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler